Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu thu

Phiếu thu là chứng từ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm xác định khoản tiền và ngoại tệ được nhập quỹ, làm căn cứ ghi sổ cho thủ quỹ và kế toán.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu chi

1. Quy trình lưu chuyển chứng từ kế toán thu tiền mặt

Bước 1: Bộ phận kế toán tiếp nhận đề nghị thu tiền

Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền: Giấy thanh toán tiền tạm ứng; Hóa đơn; Hợp đồng; Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản góp vốn;…

Bước 2: Kế toán tiền mặt đối chiếu các chứng từ

  • Đối chiếu các chứng từ với nhau để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ. Bao gồm: đầy đủ chữ ký và phê duyệt của phụ trách bộ phận kiên quan, nội dung chứng từ tuân thủ các quy định, quy chế tài chính của Công ty và Pháp luật.
  • Chuyển cho kế toán trưởng duyệt.

Bước 3: Kế toán trưởng kiểm tra các chứng từ liên quan và ký vào đề nghị kèm các chứng từ liên quan

Bước 4: Phê quyệt của Giám đốc / Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc / Phó tổng giám đốc

Căn cứ vào các quy định, quy chế tài chính để xem xét phê duyệt các khoản thu. Các đề nghị thu không hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hay bổ sung các chứng từ liên quan.

Bước 5: Lập phiếu thu

Sau khi kiểm tra và phê duyệt các chứng từ liên quan, kế toán tiền mặt lập phiếu thu.

Bước 6: Ký duyệt phiếu thu

Kế toán trưởng nhận phiếu thu, ký và chuyển cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để ký duyệt.

Bước 7: Thủ quỹ thu tiền mặt

Phiếu thu kèm chứng từ gốc được chuyển cho thủ quỹ để tiến hành thu tiền.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên phiếu thu.

Bộ chứng từ phiếu thu kèm chứng từ gốc trả lại cho kế toán.

Bước 8: Ghi chép nghiệp vụ vào sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán

 2. Hướng dẫn chi tiết cách lập phiếu thu

Mẫu Phiếu thu

2.1 Mục đích

Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, quy sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.

2.2 Phương pháp ghi phiếu thu

- Đơn vị: tên đơn vị nhập quỹ tiền mặt (theo giấy phép kinh doanh)

- Địa chỉ: địa chỉ đơn vị nhập quỹ tiền mặt (theo giấy phép kinh doanh)

- Ngày … tháng … năm … (dưới Phiếu thu): thời gian lập phiếu

- Quyển số: ghi hoặc đóng dấu chữ nhật số quyển hiện tại

- Số: ghi số thứ tự của phiếu thu cho đến hiện tại

- Nợ / Có: tên tài khoản đối ứng của nghiệp vụ (111, 112,…)

- Họ và tên người nộp tiền: Tên của người nộp tiền (giống tên trên chứng từ thanh toán)

- Địa chỉ: Nếu là người của đơn vị thì ghi phòng ban. Nếu của đơn vị khác thì viết tên của đơn vị đó.

- Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền, như: Thu tiền bán hàng, Thu tiền tạm ứng còn thừa,…

- Dòng “Số tiền” ghi bằng số và chữ của số tiền thực xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính VND, USD, …

- Dòng cuối ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

- Ngày … tháng … năm …: ghi thời gian thực nộp tiền

- Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung và ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra, ký và chuyển cho Giám đốc ký duyệt. Chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ.

- Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực đã nhận bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên. tự học kế toán doanh nghiệp

- Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.

- Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ góc để vào sổ kế toán.

- Liên 3 giao cho người nộp tiền.

- Lưu ý:

  • Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.
  • Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

 KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu thực tế tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Bài viết liên quan