• Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài ( Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

  Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó…

 • Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 - Mẫu 08 - LĐTL

  Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

 • Mẫu biên bản thanh lý ( nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là mẫu biên bản dùng để thanh lý hợp đồng đã được ký kết trước đó giữa bên giao khoán và bên nhận giao khoán. Mẫu biên bản ghi rõ những điều khoản công việc đã làm được và chưa làm được cùng với số tiền hai bên phải thanh toán theo ký kết hợp đồng.

 • Kế toán Lê Ánh

  Thành lập từ năm 2013, sau 4 năm hoạt động, Kế toán Lê Ánh hiện nay đã trở thành một trong những địa chỉ đào tạo kế toán tổng hợp thực hành uy tín nhất trên thị trường hiện nay.

 • Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133

  Mẫu số : 01b-LĐTL là bảng chấm công làm thêm giờ dùng để theo dõi số ngày công thực tế làm ngoài giờ, từ đó có thể lấy làm căn cứ để tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán tiền làm ngoài giờ cho người lao động trong đơn vị. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC để các bạn tham khảo.

 • Lịch nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế và tờ khai lệ phí môn bài năm 2020

  Thời hạn nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế hay tiền thuế là ngày cuối cùng doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế và tiền thuế đến cơ quan quản lý. Nếu không nộp đúng hạn, doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ bị phạt và ảnh hưởng đến uy tín.

 • Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133/2016 TT-BTC

  Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. Nhằm giúp đỡ các bạn kế toán trong quá trình làm việc, Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

 • Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Dưới đây Kế toán Lê Ánh gửi bạn mẫu giấy thanh toán tạm ứng theo Thông tư 133/2016 TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.  

 • Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

 • Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý là  bảng do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng bạc lập để theo dõi về loại, số lượng, đơn giá, thành tiền của các mặt hàng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý mà doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh…Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu đến các bạn kế toán viên bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo Thông tư 133