Mẫu 06/ĐN-PSĐT đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu số 06/ĐN-PSĐT) được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020, và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022

Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Link download file word: Mẫu 06/ĐN-PSĐT

Mẫu 06/ĐN-PSĐT đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mới nhất

Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Mẫu số 06/ĐN-PSĐT

 

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi: ………………………………………..

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ thư điện tử………………………… Điện thoại liên hệ………………………

3. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: …………………………….. Cơ quan cấp: ………………………………..

4. Mã số thuế (nếu có):

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): …………………………………………………………

6. Số CMND/CCCD/Hộ chiều người đi nhận hóa đơn

Ngày cấp: ……………………………. Nơi cấp: ……………………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: ……………………………………………………………..

2. Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………...

3. Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………….

4. Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………..

5. Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): …………………………

6. Doanh thu phát sinh: ………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết:                              

- Các kê khai trên hóa đơn là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn

- Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.          

                                                       ……, ngày ……tháng ……. Năm ……

                                                                NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                                               ĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                            (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Trên đây là mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế - Mẫu số 06/ĐN-PSĐT theo quy định được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP mới nhất của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!