Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ mẫu số 07 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp về phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ vào các tài khoản tương ứng... 

Để giúp đỡ các bạn kế toán viên và học viên trong công việc, học tập kế toán. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính

>>>>> Xem thêmMẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mẫu số 03-VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

1, Tải về: Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ mẫu số 07 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ mẫu số 07 ban hành theo Thông tư số 133 

2, Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ mẫu số 07 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Đơn vi:………..

B phn:……….

Mu s: 07 - VT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT- BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC)

 

BNG PHÂN B NGUYÊN LIU, VT LIU

CÔNG C, DNG C

Tháng ....năm ....

                                                                                                                                                                                                  Số: .......................

STT

Ghi Có các TK

 

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các TK)

Tài khoản 152

Tài khoản 153

Tài khoản 142

Tài khoản 242

Giá hạch toán

Giá thực tế

Giá hạch toán

Giá thực tế

A

B

1

2

3

4

5

6

1

TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)

 

 

 

 

 

 

2

TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

 

 

 

 

 

 

3

TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

4

TK – 242 Chi phí trả trước dài hạn

 

 

 

 

 

 

5

......

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Ngày ...tháng ...năm ...

Người lp biu

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

3. Mục đích lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ mẫu VT - 07

Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan)

Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 242.

4. Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Bảng gồm các cột dọc phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các dòng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. cách quản lý nhân sự

- Căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho.

Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào bên Có các Tài khoản 152, 153, 242 của các Bảng kê, Nhật ký - Chứng từ và sổ kế toán liên quan tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái TK 152, 153,...). Số liệu của Bảng phân bổ này đồng thời được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

Trên đây là mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng số 07 - VT được ban hành kèm theo phụ lục thông tư 133 của Bộ tài chính, các bạn có thể tải về có đọc hướng dẫn cách ghi theo đúng quy định

Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi - mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133

Từ khóa liên quan: Bảng kê công cụ dụng cụ, mẫu bảng kê phân bổ công cụ dụng cụ, hạch toán công cụ dụng cụ theo thông tư 200, bảng khấu hao công cụ dụng cụ, mẫu bảng phân bổ nguyên liệu.....

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này

Bài viết liên quan