Hợp Đồng Gia Công Là Gì? Gồm Những Gì? [Download Mẫu]

Hợp đồng gia công là một trong các loại hợp đồng phổ biến hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, khái niệm này đôi khi vẫn gây hiểu lầm và bối rối cho nhiều người. Vậy hợp đồng gia công là gì, và những yếu tố quan trọng nào cần được tập trung khi lập hợp đồng này?

Qua bài viết này, Kế Toán Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng gia công và các loại hợp đồng giao công và cung cấp mẫu hợp đồng gia công mới nhất để tải về sử dụng.

1. Hợp đồng gia công là gì?

Hợp đồng gia công là một loại hợp đồng mà một tổ chức (bên đặt hàng) giao việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ cho một bên thứ ba (bên nhận gia công). Bên nhận gia công sẽ thực hiện công việc theo yêu cầu và các điều khoản được đề ra trong hợp đồng.

Vai trò: Hợp đồng gia công là giúp bên đặt hàng tối ưu hóa hoạt động sản xuất và dịch vụ mà không cần phải đầu tư quá nhiều vào cơ sở vật chất và nhân lực.

Mục đích của hợp đồng gia công là để đáp ứng nhu cầu sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hơn và hiệu quả hơn so với việc thực hiện bởi chính bên đặt hàng.

Đặc điểm của hợp đồng gia công

- Hợp đồng gia công phân chia rõ ràng các công đoạn sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ mà bên nhận gia công sẽ thực hiện.

- Hợp đồng gia công đề cập đến các yêu cầu về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm cả tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chí đánh giá.

- Hợp đồng gia công cần xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của các công đoạn sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, cũng như mốc thời gian cho các giai đoạn kiểm tra và bàn giao sản phẩm.

- Điều khoản về phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán cũng được quy định rõ ràng trong hợp đồng gia công.

So với các loại hợp đồng khác như hợp đồng mua bán hay hợp đồng lao động, hợp đồng gia công có những điểm nổi bật sau:

- Hợp đồng gia công cho phép các bên tham gia linh hoạt thay đổi và điều chỉnh quy trình sản xuất hoặc dịch vụ theo nhu cầu thực tế.

- Bên đặt hàng có thể giảm thiểu chi phí về cơ sở vật chất và nhân lực bằng cách sử dụng dịch vụ của bên nhận gia công thay vì tự thực hiện.

- Hợp đồng gia công thường có các điều khoản rõ ràng về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, giúp đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cuối cùng.

2. Các loại hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công có thể phân loại theo ngành nghề và mục đích sử dụng. Các loại phổ biến bao gồm hợp đồng gia công sản xuất, hợp đồng gia công dịch vụ, và hợp đồng gia công trong các ngành công nghiệp khác nhau như may mặc, cơ khí, và công nghệ thông tin.

Phân loại theo ngành nghề

2.1. Hợp đồng gia công trong ngành may mặc

Trong ngành may mặc, hợp đồng gia công thường xuyên được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thời trang. Các công ty may mặc có thể giao việc may, cắt, hoàn thành sản phẩm cho các xưởng gia công chuyên nghiệp. Điều này giúp họ tập trung vào thiết kế và phân phối sản phẩm mà không cần đầu tư quá nhiều vào nhà máy sản xuất.

2.2. Hợp đồng gia công trong ngành cơ khí

Trong ngành cơ khí, hợp đồng gia công thường liên quan đến gia công cơ khí chính xác như gia công cắt, mài, tiện, hoặc gia công bề mặt. Các công ty cơ khí thường giao phần hoặc toàn bộ quá trình sản xuất các linh kiện máy móc cho các xưởng gia công có trang bị máy móc và kỹ thuật chuyên môn cao.

2.3. Hợp đồng gia công trong ngành công nghệ thông tin

Trong ngành công nghệ thông tin, hợp đồng gia công thường liên quan đến phát triển phần mềm, thiết kế website, quản lý hạ tầng mạng, và các dịch vụ IT khác.

Các công ty công nghệ thông tin có thể gia công phần mềm hoặc dịch vụ IT cho các doanh nghiệp khác, giúp họ tập trung vào nghiên cứu phát triển và chiến lược sản phẩm.

Phân loại theo hình thức hợp đồng

2.4. Hợp đồng gia công sản xuất

Hợp đồng gia công sản xuất là dạng phổ biến nhất, trong đó bên đặt hàng giao cho bên nhận gia công thực hiện toàn bộ hoặc một phần quá trình sản xuất sản phẩm. Điều này có thể bao gồm từ gia công nguyên vật liệu đến lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.

2.5. Hợp đồng gia công dịch vụ

Hợp đồng gia công dịch vụ liên quan đến việc giao cho bên thứ ba thực hiện các dịch vụ cụ thể mà không yêu cầu sản phẩm vật lý. Ví dụ, dịch vụ bảo trì, quản lý hạ tầng IT, hoặc các dịch vụ tư vấn chuyên sâu.

3. Nội dung hợp đồng giao công gồm những gì?

3.1. Thông tin về các bên tham gia

Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ:

 • Hợp đồng cần cung cấp đầy đủ thông tin về các bên tham gia, bao gồm tên và địa chỉ của bên đặt hàng và bên nhận gia công.
 • Thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ email, và thông tin liên lạc khác để việc trao đổi và liên hệ diễn ra thuận lợi.

3.2. Nội dung công việc gia công

Mô tả chi tiết công việc:

 • Hợp đồng cần cung cấp một mô tả chi tiết về các công đoạn hoặc các dịch vụ cụ thể mà bên nhận gia công sẽ thực hiện.
 • Nếu có, cần chỉ rõ các yêu cầu đặc biệt và tiêu chuẩn kỹ thuật mà bên nhận gia công phải tuân thủ.

Yêu cầu kỹ thuật và chất lượng:

 • Bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng mà sản phẩm hoặc dịch vụ gia công phải đáp ứng.
 • Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể như vật liệu sử dụng, kích thước, màu sắc, hoặc tính năng kỹ thuật khác cần được đề cập rõ trong hợp đồng.

3.3. Thời gian và tiến độ thực hiện

Thời gian bắt đầu và kết thúc:

 • Xác định thời gian chính xác khi bắt đầu và kết thúc các công đoạn sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc phải được ghi rõ để đảm bảo tính chặt chẽ trong lịch trình làm việc.

Mốc tiến độ và kiểm tra:

 • Thiết lập các mốc tiến độ cụ thể cho từng giai đoạn công việc.
 • Điều này giúp đảm bảo rằng công việc được tiến hành đúng theo kế hoạch và có thể kiểm soát và đánh giá tiến độ thực hiện một cách hiệu quả.

3.4. Chi phí và thanh toán

Phương thức thanh toán:

 • Quy định rõ ràng về phương thức thanh toán, bao gồm số lượng thanh toán và thời điểm thanh toán cho từng khoản.
 • Các điều kiện và điều khoản về thanh toán cần được thống nhất từ trước để tránh tranh chấp sau này.

Điều khoản về chi phí phát sinh:

 • Điều khoản này xác định các trường hợp có thể phát sinh chi phí ngoài dự kiến và cách xử lý chi phí này.
 • Cần xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với các chi phí phát sinh như vật tư, lao động thêm giờ,

3.5. Điều khoản bảo mật

Bảo mật thông tin:

 • Bao gồm các điều khoản về bảo mật thông tin của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Các thông tin quan trọng như dữ liệu sản phẩm, quy trình sản xuất, hoặc thông tin khách hàng phải được bảo vệ một cách an toàn và bí mật.

Quy định về sở hữu trí tuệ:

 • Xác định rõ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, công nghệ, hoặc thiết kế được phát triển trong quá trình gia công.
 • Điều này bảo đảm rằng các bên sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau.

3.6. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên

 • Trách nhiệm của bên gia công: Liệt kê rõ ràng các trách nhiệm mà bên nhận gia công phải thực hiện, bao gồm cả các cam kết về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Trách nhiệm của bên đặt gia công: Định nghĩa các trách nhiệm mà bên đặt hàng phải thực hiện, bao gồm các nghĩa vụ về việc cung cấp thông tin, vật tư, và hỗ trợ cần thiết cho bên nhận gia công.

3.7. Điều khoản giải quyết tranh chấp

 • Phương thức giải quyết: Xác định phương thức giải quyết tranh chấp một cách chi tiết và rõ ràng, bao gồm các bước tiếp cận và quy trình giải quyết tranh chấp khi có mâu thuẫn phát sinh.
 • Cơ quan giải quyết tranh chấp: Chỉ định cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp, nếu các bên không thể giải quyết vấn đề bằng các phương thức thương lượng thông thường.

4. Mẫu Hợp Đồng Gia Công Mới Nhất và Hướng dẫn Download

Mẫu hợp đồng gia công 1

Mẫu hợp đồng gia công 2

Mẫu hợp đồng gia công 3

Mẫu hợp đồng gia công 4

 

Để tải mẫu hợp đồng gia công mới nhất, bạn có thể truy cập vào link: TẠI ĐÂY

Các bước tải và chỉnh sửa mẫu hợp đồng:

B1. Truy cập vào đường link đã cung cấp để tải về mẫu hợp đồng gia công.

Cách tải và sử dụng Mẫu hợp đồng gia công

Cách tải và sử dụng Mẫu hợp đồng gia công

B2: Mở mẫu hợp đồng bằng các phần mềm hỗ trợ như Microsoft Word, Google Docs, hoặc các phần mềm soạn thảo văn bản khác.

B3: Chỉnh sửa các mục thông tin như tên, địa chỉ, nội dung công việc, điều khoản thanh toán, và các điều khoản khác theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Những lưu ý khi sử dụng mẫu hợp đồng gia công

Kiểm tra và tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể: Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra kỹ mẫu hợp đồng để đảm bảo nó phù hợp với điều khoản và yêu cầu của bạn. Tùy chỉnh các điều khoản theo nhu cầu cụ thể của dự án hay giao dịch mà bạn đang thực hiện.

Tham khảo ý kiến pháp lý nếu cần thiết: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung hợp đồng hoặc các điều khoản pháp lý, hãy tham khảo ý kiến từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính chính xác và bảo vệ quyền lợi của mình.

Trên đây là những thông tin cần biết về hợp đồng gia công và file word mẫu hợp đồng gia công. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúc bạn thành công!

---------------- 

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích tài chính doanh nghiệpkhóa học chứng chỉ kế toán trưởngkhóa học kế toán cho chủ doanh nghiệp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học hành chính nhân sự, khóa học xuất nhập khẩu TPHCM, Hà Nội, online chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM