Tổng Hợp Các Loại Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Hiện Nay

Trong mọi lĩnh vực, HỢP ĐỒNG đóng vai trò quan trọng như một công cụ pháp lý bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia. Hợp đồng không chỉ là CAM KẾT giữa các bên mà còn là cơ sở để GIẢI QUYẾT các tranh chấp phát sinh. Với sự phát triển của nền kinh tế và sự đa dạng hóa các loại hình giao dịch, hiểu rõ và sử dụng hợp đồng đúng cách trở nên vô cùng cần thiết.

Bài viết này của Kế Toán Lê Ánh nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về các loại hợp đồng thông dụng nhất hiện nay, cùng với đặc điểm và ứng dụng của từng loại. Qua đó, giúp bạn đọc nắm bắt được các kiến thức kỹ năng soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng một cách hiệu quả và an toàn. 

Tổng hợp các loại hợp đồng thông dụng nhất

 

I. Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hợp đồng xác định thời hạn là loại hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động với thời gian làm việc được xác định cụ thể trong hợp đồng, thường từ 12 - 36 tháng.

Đặc điểm và ứng dụng

 • Thời hạn hợp đồng: Có thời hạn cụ thể, thường từ 12 đến 36 tháng.
 • Tính linh hoạt: Thích hợp cho các dự án ngắn hạn hoặc các công việc có tính chất tạm thời.
 • Gia hạn: Sau khi hết thời hạn, hợp đồng có thể được gia hạn hoặc ký mới tùy thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên.
 • Quyền lợi và nghĩa vụ: Người lao động được hưởng các quyền lợi như lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Xem thêm: 

2. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng (thường là đối với những công việc với thời hạn trên 36 tháng)

Cụ thể, hợp đồng lao động không xác định thời hạn bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký kết và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu có sự kiện làm chấm dứt việc thực hiện hợp đồng

Đặc điểm và ứng dụng

 • Thời hạn hợp đồng: Không xác định thời hạn kết thúc.
 • Sự ổn định: Cung cấp sự ổn định lâu dài cho người lao động, phù hợp với các vị trí công việc yêu cầu sự cam kết và gắn bó lâu dài.
 • Chấm dứt hợp đồng: Việc chấm dứt hợp đồng cần tuân thủ các quy định về thông báo và lý do chính đáng theo quy định của pháp luật.
 • Quyền lợi và nghĩa vụ: Người lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi như lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí, và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm video giảng viên KHÓA HỌC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ tại trung tâm Lê Ánh hướng dẫn phân biệt giữa hợp đồng lao động xác định thời hạn và không xác định thời hạn dưới đây

3. Hợp đồng thời vụ

Hợp đồng thời vụ là loại hợp đồng lao động được ký kết để thực hiện một công việc có tính chất thời vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Đặc điểm và ứng dụng

 • Thời hạn hợp đồng: Dưới 12 tháng, phù hợp với các công việc mang tính thời vụ hoặc ngắn hạn.
 • Tính linh hoạt: Thích hợp cho các công việc cần nhiều lao động trong một thời gian ngắn như thu hoạch nông sản, các dự án xây dựng ngắn hạn, hoặc các sự kiện đặc biệt.
 • Quyền lợi và nghĩa vụ: Người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nhưng quyền lợi có thể ít hơn so với hợp đồng dài hạn.

Bằng cách nắm rõ các loại hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có thể chọn lựa loại hợp đồng phù hợp với tính chất công việc và nhu cầu của mình, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình làm việc.

Xem thêm: 

II. Hợp đồng kinh tế

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là văn bản thỏa thuận giữa bên bán và bên mua về việc trao đổi hàng hóa với một mức giá đã được thỏa thuận trước.

Đặc điểm và ứng dụng

 • Đối tượng hợp đồng: Các loại hàng hóa có thể là vật tư, nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp, nông sản, hoặc các hàng hóa khác được pháp luật cho phép mua bán.
 • Giá cả và thanh toán: Bao gồm điều khoản về giá cả, phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao nhận hàng.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng chất lượng, số lượng và thời hạn. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
 • Ứng dụng: Sử dụng phổ biến trong các giao dịch thương mại, kinh doanh, cung cấp vật tư và nguyên liệu sản xuất.

2. Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là văn bản thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ về việc cung cấp và sử dụng một dịch vụ cụ thể nào đó.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các loại dịch vụ như tư vấn, bảo trì, quảng cáo, vận chuyển, đào tạo, và nhiều loại dịch vụ khác.
 • Giá cả và thanh toán: Bao gồm điều khoản về phí dịch vụ, phương thức thanh toán, thời gian và điều kiện thực hiện dịch vụ.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ đúng chất lượng và thời gian. Bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn và hợp tác trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 • Ứng dụng: Phổ biến trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, vận tải, marketing, và nhiều lĩnh vực khác.

3. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là văn bản thỏa thuận giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công về việc sản xuất, chế tạo hoặc lắp ráp một sản phẩm nào đó theo yêu cầu của bên đặt gia công.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các sản phẩm cần sản xuất, chế tạo hoặc lắp ráp như quần áo, giày dép, linh kiện điện tử, máy móc, v.v.
 • Nguyên vật liệu và chi phí: Bao gồm điều khoản về cung cấp nguyên vật liệu, phí gia công, phương thức thanh toán và thời gian hoàn thành.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên đặt gia công cung cấp nguyên vật liệu và thanh toán chi phí gia công. Bên nhận gia công có nghĩa vụ thực hiện sản xuất theo đúng yêu cầu về chất lượng và thời gian.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, may mặc, cơ khí, điện tử và nhiều ngành khác cần gia công sản phẩm theo yêu cầu.

Những loại hợp đồng kinh tế này đều có vai trò quan trọng trong việc xác lập các mối quan hệ kinh doanh và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia. Việc nắm vững các đặc điểm và ứng dụng của từng loại hợp đồng giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Phổ Biến Nhất

III. Hợp đồng thuê (mướn)

1. Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà là văn bản thỏa thuận giữa chủ nhà (bên cho thuê) và người thuê (bên thuê) về việc cho thuê và sử dụng một ngôi nhà hoặc một phần ngôi nhà với một mức giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian cụ thể.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Nhà ở, căn hộ, văn phòng hoặc các bất động sản khác.
 • Thời hạn thuê và giá thuê: Bao gồm điều khoản về thời hạn thuê, giá thuê, phương thức thanh toán và các điều kiện về việc tăng giá thuê nếu có.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên cho thuê có nghĩa vụ đảm bảo tình trạng của bất động sản cho thuê và thực hiện bảo trì nếu cần. Bên thuê có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn và sử dụng bất động sản theo đúng mục đích đã thỏa thuận.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các giao dịch cho thuê nhà ở, căn hộ chung cư, văn phòng làm việc và các mục đích thương mại khác.

2. Hợp đồng thuê thiết bị

Định nghĩa: Hợp đồng thuê thiết bị là văn bản thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê và sử dụng các thiết bị, máy móc trong một khoảng thời gian cụ thể với một mức giá thỏa thuận.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các loại thiết bị, máy móc như thiết bị xây dựng, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị công nghiệp, v.v.
 • Thời hạn thuê và giá thuê: Bao gồm điều khoản về thời hạn thuê, giá thuê, phương thức thanh toán và điều kiện bảo trì thiết bị.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên cho thuê có nghĩa vụ đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và hỗ trợ bảo trì nếu cần. Bên thuê có nghĩa vụ sử dụng thiết bị đúng cách và thanh toán đúng hạn.
 • Ứng dụng: Phổ biến trong các ngành công nghiệp, xây dựng, y tế, văn phòng, nơi cần sử dụng thiết bị mà không muốn đầu tư mua mới.

3. Hợp đồng thuê lao động

Hợp đồng thuê lao động là văn bản thỏa thuận giữa bên thuê lao động (người sử dụng lao động) và bên cung cấp lao động về việc thuê nhân công trong một khoảng thời gian cụ thể với các điều kiện làm việc và mức lương đã thỏa thuận.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Lao động tạm thời, lao động thời vụ, hoặc lao động cho các dự án cụ thể.
 • Thời hạn thuê và tiền lương: Bao gồm điều khoản về thời hạn thuê, mức lương, phương thức thanh toán và điều kiện làm việc.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên thuê lao động có nghĩa vụ cung cấp công việc, trả lương và đảm bảo các quyền lợi theo luật lao động. Bên lao động có nghĩa vụ hoàn thành công việc đúng yêu cầu và tuân thủ các quy định của nơi làm việc.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các lĩnh vực cần bổ sung nhân lực tạm thời như xây dựng, nông nghiệp, sản xuất, và các dự án ngắn hạn.

Việc sử dụng các hợp đồng thuê mướn giúp xác định rõ ràng các điều khoản và trách nhiệm của các bên, từ đó giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình thuê và sử dụng. Nắm vững các loại hợp đồng này giúp cả bên cho thuê và bên thuê thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ một cách hiệu quả và hợp pháp.

IV. Hợp đồng vay mượn

1. Hợp đồng vay tiền

Hợp đồng vay tiền là văn bản thỏa thuận giữa bên cho vay (người cho vay) và bên vay (người vay) về việc cho vay một khoản tiền nhất định, với điều kiện hoàn trả trong một khoảng thời gian và lãi suất nhất định.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng.
 • Thời hạn và lãi suất: Bao gồm điều khoản về thời hạn vay, lãi suất, phương thức thanh toán và lịch trả nợ.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên cho vay có nghĩa vụ cung cấp khoản vay theo thỏa thuận và không can thiệp vào việc sử dụng khoản vay. Bên vay có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ và đúng hạn cả gốc lẫn lãi theo hợp đồng.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các giao dịch tài chính cá nhân, doanh nghiệp cần vốn để đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu dùng.

2. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là văn bản thỏa thuận giữa bên cho vay (người cho vay) và bên vay (người vay) về việc cho vay một tài sản cụ thể, với điều kiện hoàn trả tài sản đó sau một khoảng thời gian nhất định hoặc theo thỏa thuận.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các loại tài sản như xe cộ, thiết bị, máy móc, bất động sản, hoặc các tài sản có giá trị khác.
 • Thời hạn và điều kiện trả lại tài sản: Bao gồm điều khoản về thời hạn vay, tình trạng tài sản khi trả lại, và các điều kiện bảo quản tài sản.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên cho vay có nghĩa vụ cung cấp tài sản trong tình trạng tốt và không can thiệp vào việc sử dụng tài sản hợp lý. Bên vay có nghĩa vụ sử dụng tài sản đúng mục đích, bảo quản tốt và trả lại đúng hạn theo thỏa thuận.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các tình huống cần mượn tài sản tạm thời như thuê xe, thuê thiết bị công nghiệp, mượn máy móc nông nghiệp, hoặc thuê bất động sản cho các dự án ngắn hạn.

Việc sử dụng các hợp đồng vay mượn giúp xác định rõ ràng các điều khoản và trách nhiệm của các bên, từ đó giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình vay và hoàn trả. Nắm vững các loại hợp đồng này giúp cả bên cho vay và bên vay thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ một cách hiệu quả và hợp pháp.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền - Hợp Đồng Cho Vay Tiền Mới Nhất

V. Hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là văn bản thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm (bên bảo hiểm) và người được bảo hiểm (bên mua bảo hiểm) về việc công ty bảo hiểm sẽ chi trả một khoản tiền bảo hiểm nhất định cho người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm liên quan đến sinh mạng của người được bảo hiểm, đổi lại người mua bảo hiểm phải đóng các khoản phí bảo hiểm định kỳ.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Con người, cụ thể là sinh mạng và sức khỏe của người được bảo hiểm.
 • Thời hạn hợp đồng và phí bảo hiểm: Bao gồm điều khoản về thời hạn bảo hiểm (thường là dài hạn hoặc suốt đời), mức phí bảo hiểm và phương thức thanh toán.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Công ty bảo hiểm có nghĩa vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn.
 • Ứng dụng: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ tài chính cho gia đình và người thân trong trường hợp người được bảo hiểm qua đời hoặc bị thương tật nghiêm trọng, đồng thời có thể kết hợp yếu tố tích lũy tài chính cho tương lai.

2. Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Định nghĩa: Hợp đồng bảo hiểm tài sản là văn bản thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm (bên bảo hiểm) và chủ sở hữu tài sản (bên mua bảo hiểm) về việc công ty bảo hiểm sẽ chi trả một khoản tiền bảo hiểm nhất định trong trường hợp tài sản bị thiệt hại do các rủi ro đã thỏa thuận, đổi lại người mua bảo hiểm phải đóng các khoản phí bảo hiểm định kỳ.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các loại tài sản như nhà cửa, xe cộ, máy móc, hàng hóa, và các tài sản có giá trị khác.
 • Thời hạn hợp đồng và phí bảo hiểm: Bao gồm điều khoản về thời hạn bảo hiểm (thường là ngắn hạn hoặc trung hạn), mức phí bảo hiểm và phương thức thanh toán.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Công ty bảo hiểm có nghĩa vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra thiệt hại tài sản do các rủi ro được bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn.
 • Ứng dụng: Hợp đồng bảo hiểm tài sản giúp bảo vệ tài chính cho chủ sở hữu tài sản trong trường hợp xảy ra các rủi ro như hỏa hoạn, thiên tai, trộm cắp, tai nạn, v.v., từ đó giúp giảm thiểu tổn thất và nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường.

VI. Hợp đồng xây dựng

Các loại hợp đồng xây dựng

Các loại hợp đồng xây dựng

1. Hợp đồng thi công xây dựng

Hợp đồng thi công xây dựng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư (bên giao thầu) và nhà thầu (bên nhận thầu) về việc thực hiện các công việc xây dựng theo thiết kế và yêu cầu của chủ đầu tư, đổi lại nhà thầu sẽ nhận được khoản thù lao đã thỏa thuận.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các công việc liên quan đến xây dựng như xây dựng nhà ở, công trình công cộng, nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, v.v.
 • Thời hạn và giá trị hợp đồng: Bao gồm điều khoản về thời gian thi công, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán và các điều kiện nghiệm thu công trình.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Nhà thầu có nghĩa vụ thực hiện thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Chủ đầu tư có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, mặt bằng và thanh toán đầy đủ cho nhà thầu.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, từ quy mô nhỏ như nhà ở đến các dự án lớn như cầu đường, tòa nhà cao tầng, nhà máy, và các công trình hạ tầng khác.

2. Hợp đồng thiết kế và giám sát

Hợp đồng thiết kế và giám sát là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư (bên giao thầu) và đơn vị thiết kế và giám sát (bên nhận thầu) về việc cung cấp dịch vụ thiết kế và giám sát thi công các công trình xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các dịch vụ thiết kế và giám sát bao gồm lập bản vẽ thiết kế, giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình, và đảm bảo tiến độ thi công.
 • Thời hạn và giá trị hợp đồng: Bao gồm điều khoản về thời gian thực hiện dịch vụ, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán và các điều kiện nghiệm thu dịch vụ.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Đơn vị thiết kế và giám sát có nghĩa vụ cung cấp bản vẽ thiết kế chi tiết, kiểm tra và giám sát thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ. Chủ đầu tư có nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và thanh toán đầy đủ cho đơn vị thiết kế và giám sát.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các dự án xây dựng có quy mô từ nhỏ đến lớn, đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Các dịch vụ này là cần thiết cho các dự án xây dựng nhà ở, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, nhà máy, và các công trình công cộng khác.

Việc sử dụng các loại hợp đồng xây dựng này giúp xác định rõ ràng các điều khoản và trách nhiệm của các bên tham gia, từ đó đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án xây dựng. Nắm vững các loại hợp đồng này giúp cả chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ một cách hiệu quả và hợp pháp.

VII. Hợp đồng hợp tác kinh doanh

1. Hợp đồng liên doanh

Hợp đồng liên doanh là văn bản thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc thành lập một doanh nghiệp liên doanh để cùng nhau kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn đã thỏa thuận.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hợp tác để mở rộng kinh doanh hoặc khai thác các cơ hội kinh doanh mới.
 • Thời hạn và vốn góp: Bao gồm điều khoản về thời hạn hợp tác, tỷ lệ vốn góp, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia, cơ chế chia lợi nhuận và rủi ro.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Các bên tham gia có nghĩa vụ đóng góp vốn, quản lý và điều hành doanh nghiệp liên doanh theo thỏa thuận. Lợi nhuận và rủi ro được chia sẻ theo tỷ lệ vốn góp.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các dự án lớn cần nhiều nguồn lực và kinh nghiệm như xây dựng, sản xuất, thương mại, và các lĩnh vực công nghệ cao. Hợp đồng liên doanh giúp tận dụng tối đa nguồn lực và giảm thiểu rủi ro cho các bên tham gia.

2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo dự án

Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo dự án là văn bản thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc cùng hợp tác thực hiện một dự án cụ thể với mục tiêu chung, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro theo tỷ lệ góp vốn hoặc thỏa thuận khác.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu hợp tác thực hiện một dự án cụ thể.
 • Thời hạn và phân chia lợi nhuận: Bao gồm điều khoản về thời hạn hợp tác, tỷ lệ góp vốn, phương thức chia lợi nhuận và rủi ro, và các điều kiện thực hiện dự án.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Các bên tham gia có nghĩa vụ đóng góp vốn, nhân lực, kỹ thuật hoặc các nguồn lực khác để thực hiện dự án. Lợi nhuận và rủi ro được chia sẻ theo thỏa thuận ban đầu.
 • Ứng dụng: Phổ biến trong các dự án đầu tư bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ, sản xuất và thương mại. Hợp đồng này giúp các bên kết hợp sức mạnh và giảm thiểu rủi ro khi thực hiện các dự án lớn hoặc phức tạp.

VIII. Hợp đồng chuyển nhượng

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là văn bản thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng (chủ sở hữu) và bên nhận chuyển nhượng (người mua) về việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng với một mức giá thỏa thuận.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Quyền sử dụng đất bao gồm đất nông nghiệp, đất ở, đất công nghiệp, đất dự án, v.v.
 • Giá trị và điều kiện chuyển nhượng: Bao gồm điều khoản về giá trị chuyển nhượng, phương thức thanh toán, thời gian và điều kiện chuyển giao quyền sử dụng đất.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ cung cấp giấy tờ pháp lý và chuyển giao quyền sử dụng đất. Bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đai giữa các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Hợp đồng này giúp đảm bảo quyền lợi hợp pháp và minh bạch trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy bán đất

2. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là văn bản thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng (cổ đông hiện tại) và bên nhận chuyển nhượng (người mua) về việc chuyển giao quyền sở hữu cổ phần từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng với một mức giá thỏa thuận.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Cổ phần của các công ty cổ phần, bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.
 • Giá trị và điều kiện chuyển nhượng: Bao gồm điều khoản về giá trị cổ phần, phương thức thanh toán, thời gian và điều kiện chuyển giao cổ phần.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ cung cấp giấy tờ pháp lý liên quan và chuyển giao quyền sở hữu cổ phần. Bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và thực hiện các thủ tục đăng ký cổ phần theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các giao dịch mua bán cổ phần giữa các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Hợp đồng này giúp đảm bảo quyền lợi hợp pháp và minh bạch trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần, đồng thời hỗ trợ quá trình đầu tư và tái cấu trúc vốn của các công ty.

Việc sử dụng các loại hợp đồng này giúp xác định rõ ràng các điều khoản và trách nhiệm của các bên tham gia, từ đó đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong các giao dịch kinh doanh và đầu tư. 

IX. Hợp đồng cho tặng

1. Hợp đồng tặng cho bất động sản

Hợp đồng tặng cho bất động sản là văn bản thỏa thuận giữa bên tặng cho (người cho) và bên nhận tặng cho (người nhận) về việc chuyển quyền sở hữu bất động sản từ bên tặng cho sang bên nhận tặng cho mà không có bất kỳ điều kiện bồi thường nào.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các loại bất động sản như nhà ở, căn hộ, đất đai, và các tài sản gắn liền với đất.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên tặng cho có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến bất động sản và thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu. Bên nhận tặng cho có nghĩa vụ hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhận quyền sở hữu bất động sản.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các trường hợp tặng cho tài sản giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè, hoặc giữa các tổ chức từ thiện.

2. Hợp đồng tặng cho động sản

Hợp đồng tặng cho động sản là văn bản thỏa thuận giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho về việc chuyển quyền sở hữu động sản từ bên tặng cho sang bên nhận tặng cho mà không có bất kỳ điều kiện bồi thường nào.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các loại động sản như xe cộ, trang sức, thiết bị điện tử, và các tài sản di động khác.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên tặng cho có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến động sản và thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu. Bên nhận tặng cho có nghĩa vụ hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhận quyền sở hữu động sản.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các trường hợp tặng cho tài sản giữa cá nhân với cá nhân, hoặc giữa tổ chức và cá nhân.

X. Hợp đồng mua bán

1. Hợp đồng mua bán bất động sản

Hợp đồng mua bán bất động sản là văn bản thỏa thuận giữa bên bán và bên mua về việc chuyển quyền sở hữu bất động sản từ bên bán sang bên mua với một mức giá thỏa thuận.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các loại bất động sản như nhà ở, căn hộ, đất đai, và các tài sản gắn liền với đất.
 • Giá trị và điều kiện mua bán: Bao gồm điều khoản về giá trị bất động sản, phương thức thanh toán, thời gian và điều kiện chuyển giao quyền sở hữu.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên bán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến bất động sản và thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhận quyền sở hữu bất động sản.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các giao dịch mua bán nhà ở, căn hộ, đất đai giữa cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay thông dụng hiện nay

2. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là văn bản thỏa thuận giữa bên bán và bên mua về việc chuyển quyền sở hữu động sản từ bên bán sang bên mua với một mức giá thỏa thuận.

Đặc điểm và ứng dụng:

 • Đối tượng hợp đồng: Các loại động sản như xe cộ, trang sức, thiết bị điện tử, máy móc, và các tài sản di động khác.
 • Giá trị và điều kiện mua bán: Bao gồm điều khoản về giá trị động sản, phương thức thanh toán, thời gian và điều kiện chuyển giao quyền sở hữu.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên bán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến động sản và thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhận quyền sở hữu động sản.
 • Ứng dụng: Thường sử dụng trong các giao dịch mua bán xe cộ, trang sức, thiết bị điện tử, máy móc giữa cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Bài viết Kế Toán Lê Ánh đã trình bày các loại hợp đồng thông dụng hiện nay, bao gồm hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thuê mướn, hợp đồng vay mượn, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng xây dựng, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho, và hợp đồng mua bán... Mỗi loại hợp đồng đều có đặc điểm và ứng dụng riêng, giúp xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Khi tham gia ký kết bất kỳ loại hợp đồng nào, người đọc nên:

 • Đọc kỹ nội dung hợp đồng: Đảm bảo hiểu rõ các điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
 • Tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý: Nếu cần thiết, hãy tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo hợp đồng tuân thủ đúng quy định pháp luật.
 • Lưu trữ hợp đồng cẩn thận: Giữ bản sao của hợp đồng và các tài liệu liên quan để làm bằng chứng khi cần thiết.
 • Thương lượng và thỏa thuận rõ ràng: Trước khi ký kết, hãy thương lượng và thống nhất rõ ràng với bên kia về các điều khoản để tránh các hiểu lầm sau này.

-------------------------

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chínhkhóa học chứng chỉ kế toán trưởngkhóa học kế toán cho chủ doanh nghiệp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM