Mẫu số 02/ĐCPH-BLG thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

Kế toán Lê Ánh chia sẻ thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in (Mẫu số 02/ĐCPH-BLG) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 02/ĐCPH-BLG

Mẫu số 02/ĐCPH-BLG thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

Mẫu số 02/ĐCPH-BLG

Mẫu thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

Mẫu số: 02/ĐCPH-BLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI ĐẶT IN, TỰ IN

 

  1. Tên cơ quan phát hành biên lai:
  2. Mã số thuế (nếu có):
  3. Địa chỉ trụ sở chính:

Ngày ………tháng ……….năm……….., (cơ quan thu các khoản phí, lệ phí) đã có thông báo phát hành biên lai. Nay (cơ quan thu các khoản phí, lệ phí) đăng ký thông tin thay đổi như sau:

STT

Thông tin thay đổi

Thông tin cũ

Thông tin mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo ………………………………….

 

                                          …….., ngày …….tháng ………..năm ………

                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ          

                                         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)     

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in - Mẫu số 02/ĐCPH-BLG theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!