MẪU SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI

Thuế giá trị gia tăng được hoàn lại là điều mà chủ doanh nghiệp cũng như kế toán đều rất quan tâm

Dưới đây là mẫu sổ chi tiết thuế gia trị gia tăng được hoàn lại theo mẫu số S26-DNN Ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC NGÀY 26/08/2016 của Bộ tài chính do KẾ TOÁN LÊ ÁNH cung cấp

>>>>> XEM THÊM: cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng

1. Mục đích ghi sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Sổ này áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Sổ này dùng để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và còn được hoàn lại cuối kỳ báo cáo.

TẢI VỀ : MẪU SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI

2. Mẫu sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

 Mẫu số S26-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

               

                                SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI

                                                                                Năm: ……..

 

 

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế GTGT được hoàn lại

Số thuế GTGT đã hoàn lại

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ... 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
Sổ này được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng chứng từ về thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại trong kỳ báo cáo.
- Cột A, B: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ.
- Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng chứng từ.
- Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ, số thuế GTGT được hoàn lại trong kỳ và số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ báo cáo.
- Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT đã hoàn lại trong kỳ báo cáo.
Cuối kỳ, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và tính ra số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ báo cáo. Sau khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi rõ họ tên.

3. Đối tượng được hoàn thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp được hoàn thuế

Cơ sở kinh doanh mới được thành lập từ dự án đầu tư

4. Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng

- Doanh nghiệp đã đăng ký và có giấy phép kinh doanh
- Đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
- Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển dầu mỏ, dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư và chưa đi vào hoạt động, khoảng thời gian đầu tư từ 1 năm trở nên
- Trường hợp số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa và dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư > 300 triệu đồng

Tag: Mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được khấu trừ, sổ theo dõi thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, mẫu sổ chi tiết tài khoản theo quyết định 48, hoàn thuế giá trị gia tăng là gì, các trường hợp không được hoàn thuế gtgt, các loại thuế được hoàn lại, quy định mới về hoàn thuế gtgt 2017, điều kiện hoàn thuế gtgt, hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu...

  KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

          (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan