Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo tài khoản ngân hàng mới nhất cho Sở kế hoạch đầu tư theo thông tư 02/2019 có hiệu lực từ 11/03/2019. Kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn đọc mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong bài viết dưới đây

thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VIỆT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: TB03/2019

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):                    

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ......................................................................................

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):         

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                                                                ............... □

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp                                                      □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ......................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):    

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .........................................................................................

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.......................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ......................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .........................................................................................

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):  ................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................................................

2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:

Điện thoại:

3

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………Fax (nếu có): .................................................................        

Email (nếu có): ..................................................................................................................

4

Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..

5

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập                □

Hạch toán phụ thuộc            □

6

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày .........../.............. đến ngày ............./.............. 4

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7

Tổng số lao động: ............................................

8

Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

□ Có                                                                  □ Không

9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5:

Khấu trừ                                                                              □

Trực tiếp trên GTGT ......................................... □

Trực tiếp trên doanh số ................................... □

Không phải nộp thuế GTGT.............................. □

10

Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank) - CN Hà Nội

08111668XXXXX

.......................................

.......................................


□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)6


Trên đây là mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Kế toán Lê Ánh chia sẻ, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm: Kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký có bị phạt không

Để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung tâm Lê Ánh