Quy Định Lệ Phí Môn Bài - Mức Lệ Phí Môn Bài Mới Nhất

Lệ phí môn bài là gì? Những quy định về lệ phí môn bài, mức lệ phí môn bài mới nhất và những thông tin cần biết về lệ phí này sẽ được trình bày ở bài viết dưới đây của Kế Toán Lê Ánh

1. Lệ Phí Môn Bài Là Gì? Thời Hạn Nộp Lệ Phí Môn Bài

Lệ phí môn bài là một loại phí mà các doanh nghiệp phải nộp dựa trên quy mô vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của mình. Mức phí này thường được xác định hàng năm và phải được nộp tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Lệ phí này nhằm đóng góp một phần ngân sách nhà nước từ các hoạt động kinh doanh.

Lệ phí môn bài

Mức thu sẽ được phân theo bậc, căn cứ vào số vốn đăng ký; doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc GTGT của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia hay địa phương.

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là vào ngày 30/01 hàng năm.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài trong năm 2024 được quy định chi tiết dưới đây:

- Đối với những hộ kinh doanh, doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện được thành lập từ năm 2024 trở về trước thì sẽ phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất là vào ngày 30/01/2024.

- Đối với những hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện) cùng được thành lập trong năm 2024 thì không cần phải nộp lệ phí môn bài năm 2024.

- Đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (gồm có cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) nếu như kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài trong năm 2024 (tức thành lập doanh nghiệp vào khoảng thời gian từ năm 2021 trở về trước) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định như sau:

Trong trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong vòng 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là vào ngày 30/07/2024. Nếu như thời gian miễn lệ phí môn bài kết thúc trong vòng 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là vào ngày 30/01/2024.

- Hộ kinh doanh, cá nhân đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó thì hoạt động trở lại có thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Với trường hợp ra hoạt động trong vòng 6 tháng đầu năm: Thời hạn nộp lệ phí môn bài nộp chậm nhất là ngày 30/07/2024.

+ Với trường hợp ra hoạt động trong vòng 6 tháng cuối năm: Thời hạn nộp lệ phí môn bài nộp chậm nhất là ngày 30/01/2024.

2. Đối Tượng Nộp Lệ Phí Môn Bài Theo Quy Định Mới Nhất

Đối tượng nộp lệ phí môn bài

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài là các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gồm có:

- Những doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Các tổ chức được thành lập theo như Luật hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo như quy định của pháp luật.

- Các tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của những tổ chức được nêu trên (nếu có).

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

»»» Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp - Học THỰC CHIẾN Cùng Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

3. Đối Tượng Được Miễn Lệ Phí Môn Bài Mới Nhất

Dựa theo Điều 3 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP và điểm c Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các trường hợp sau đây được miễn lệ phí môn bài là:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ dưới 100 triệu đồng.

- Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập hay ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (kể từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

  • Tổ chức mới thành lập (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
  • Những hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Trong khoảng thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đó được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài.

- Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên hay không có địa điểm cố định.

- Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất sản phẩm muối.

- Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí.

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gồm có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo như quy định pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

- Quỹ tín dụng nhân dân; các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trên địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo như quy định của Ủy ban Dân tộc.

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (dựa theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn là 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Các bậc lệ phí môn bài

4. Mức Đóng Lệ Phí Môn Bài Mới Nhất - Cách Tính Lệ Phí Môn Bài

- Mức đóng lệ phí môn bài đối với các tổ chức:

STT

Căn cứ

Mức đóng lệ phí môn bài

1

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ trên 10 tỷ

3.000.000/năm

2

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ trở xuống

2.000.000/năm

3

Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000/năm

- Mức đóng lệ phí môn bài đối với các cá nhân, hộ kinh doanh

STT

Doanh thu

Mức đóng lệ phí môn bài

1

Từ trên 100 triệu - 300 triệu/năm

300.000/năm

2

Từ trên 300 triệu - 500 triệu/năm

500.000/năm

3

Từ trên 500 triệu/năm

1.000.000/năm

5. Cách Nộp Lệ Phí Môn Bài

Hiện nay có 2 cách để nộp lệ phí môn bài:

- Nộp tiền mặt vào Kho bạc Nhà nước của quận ở ngân hàng Vietinbank.

- Nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Đối với cách nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

6. Hạch Toán Lệ Phí Môn Bài

Hạch toán lệ phí môn bài

Hạch toán lệ phí môn bài căn cứ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

- Nợ TK 6425: Thuế, phí và lệ phí

- Có TK 3339

Hạch toán lệ phí môn bài căn cứ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Nợ TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Có TK 3339

7. Mức Xử Phạt Nộp Chậm Lệ Phí Môn Bài

Mức xử phạt khi nộp chậm lệ phí môn bài như sau:

- Phạt cảnh cáo đối với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 01 đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền từ 2.000.000 - 5.000.000 đồng đối với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 01 đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định trong mục bên trên.

- Phạt tiền từ 5.000.000 - 8.000.000 đồng đối với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá hạn quy định từ 31 đến 60 ngày.

- Phạt tiền từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau: Nộp hồ sơ khai thuế quá hạn quy định từ 61 đến 90 ngày hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá hạn quy định từ trên 91 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

- Phạt tiền từ 15.000.000 - 25.000.000 đồng đối với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 90 ngày trở lên tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh thêm số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 143 của Luật Quản lý thuế.

Trong trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài quá hơn thời hạn thì mức nộp phạt sẽ tính như sau:

Số tiền phạt nộp chậm lệ phí môn bài = Số tiền thuế nộp chậm * Số ngày nộp chậm* 0,03%/ngày

Xem thêm: 

Trên đây là những thông tin chi tiết có liên quan đến Lệ phí môn bài (Thuế môn bài) và các quy định về mức lệ phí môn bài mới nhất. Nội dung này cũng được hướng dẫn rất kỹ trong khóa học kế toán online và offline của Kế toán Lê Ánh, do các kế toán trưởng đang làm nghề giảng dạy.

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách comment dưới bài viết này.

Hiện tại, ngoài các khóa học kế toán trung tâm đang tổ chức các khóa học hành chính nhân sự; khóa học xuất nhập khẩu online/ offline. Bạn đọc có thể tham khảo và đăng ký tham gia tại website ketoanleanh.edu.vn.