SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Nhật ký chi tiền (Mẫu số S03a2-DNN) là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B...).

>>>Xem thêm: Sổ nhật ký mua hàng

Mẫu sổ nhật ký chi tiền

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S03a2-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Năm

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có TK ……

Ghi Nợ các tài khoản

Số hiệu

Ngày, tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Kết cấu và phương pháp ghi sổ nhật ký chi tiền

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1: Ghi số tiền chi ra vào bên Có của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này, như: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng...

- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã chia sẻ cho các bạn mẫu sổ S03a2-DNN và hướng dẫn chi tiết cách viết sổ nhật ký chi tiền. 

 >>> Xem thêm: Sổ nhật ký thu tiền mẫu S03A1 - DNN

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: Nhật ký chi tiền, cách ghi sổ nhật ký chi tiền, sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 200, mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 200, mẫu sổ nhật ký thu chi, nhật ký mua hàng, s03a1-dnn

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)