Sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 TT 133/2016/TT- BTC

Sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25-DNN là chứng từ kế toán sử dụng cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ theo dõi này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp,đã nộp và còn phải nộp.

>>Xem thêm: Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất năm

Mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng theo thông tư 133

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 theo thông áp dụng theo thông tư 133/2016/TT_BTC.

Mau-so-theo-doi-gtgt

Số theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 TT 133/2016 TT-BTC

Hướng dẫn phương pháp ghi sổ theo dõi thuế GTGT

  • Sổ theo dõi thuế GTGT được lập hàng tháng và ghi chép theo từng hóa đơn GTGT (Mỗi hóa đơn ghi 01 dòng)

  • Đối với thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng hóa đơn, 1 tháng ghi hóa đơn 1 lần vào thời điểm cuối tháng.
  • Cột A, B: Điền sổ hiệu, ngày tháng của chứng từ (hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT).
  • Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vu kinh tế phát sinh học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  • Cột 1: Ghi số tiền phải nộp thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ.
  • Cột 2: Ghi số tiền phải nộp thuế GTGT đầu kỳ, số tiền Thuế GTGT phải nộp phát sinh trong từng kỳ theo từng chứng từ và số tiền thuế còn phải nộp cuối kỳ.
  • Cuối kỳ kế toán, tiến hành khóa và cộng sổ phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã nộp trong kỳ. Tính ra số thuế GTGT phải nộp cuối kỳ.

Lưu ý: Khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi rõ họ tên. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

Tham khảo thêm: Mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng mẫu số S61 - DN ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S61-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Năm: ................

 

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền thuế GTGT

đã nộp

Số tiền thuế GTGT

phải nộp

Số  hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phát sinh

 

 

 

 

 Số dư cuối kỳ

 

 

      - Sổ này có... trang, đánh số từ trang 01 đến trang...

      - Ngày mở sổ:...

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú
: Sổ này áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp

1. Mục đích sổ theo dõi thuế GTGT

Sổ này chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp và ghi sổ kế toán "Đơn". Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ theo dõi thuế GTGT

Sổ này được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng Hóa đơn GTGT (Mỗi hóa đơn ghi 01dòng). Riêng thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng Hóa đơn, 1 tháng có thể ghi 1 lần vào thời điểm cuối tháng.

- Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ (Hoá đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT).
- Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ.
- Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ, số tiền thuế GTGT phải nộp phát sinh trong kỳ theo từng chứng từ, số tiền thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ.

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã nộp trong kỳ và tính ra số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ. Sau khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi họ tên.

Trên đây kế toán Lê Ánh chia sẻ sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số S25-DNN được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC  và mẫu số S61-DN được ban hành theo Thông tư 200 cùng hướng dẫn cách ghi chi tiết, các bạn có thể tải ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

Xem thêm: Quy định về thuế suất thuế GTGT, TNDN của Doanh nghiệp phần mềm

Kế toán Lê Ánh chúc  bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu sổ theo dõi hóa đơn, mẫu sổ theo dõi hóa đơn gtgt, mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được khấu trừ, số chi tiết tài khoản, mẫu sổ theo dõi thuế gtgt theo quyết định 15

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)