Sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 TT 133/2016/TT- BTC

Sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 TT 133/2016/TT- BTC

Sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25-DNN là chứng từ kế toán sử dụng cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ theo dõi này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp,đã nộp và còn phải nộp.

>>xem thêm: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133/2016/TT- BTC

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 theo thông áp dụng theo thông tư 133/2016/TT_BTC.

Số theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 TT 133/2016 TT-BTC

Hướng dẫn phương pháp ghi sổ theo dõi thuế GTGT

  • Sổ theo dõi thuế GTGT được lập hàng tháng và ghi chép theo từng hóa đơn GTGT (Mỗi hóa đơn ghi 01 dòng)

  • Đối với thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng hóa đơn, 1 tháng ghi hóa đơn 1 lần vào thời điểm cuối tháng.
  • Cột A, B: Điền sổ hiệu, ngày tháng của chứng từ (hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT).
  • Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vu kinh tế phát sinh
  • Cột 1: Ghi số tiền phải nộp thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ.
  • Cột 2: Ghi số tiền phải nộp thuế GTGT đầu kỳ, số tiền Thuế GTGT phải nộp phát sinh trong từng kỳ theo từng chứng từ và số tiền thuế còn phải nộp cuối kỳ.
  • Cuối kỳ kế toán, tiến hành khóa và cộng sổ phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã nộp trong kỳ. Tính ra số thuế GTGT phải nộp cuối kỳ.

Lưu ý: Khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi rõ họ tên.

Kế toán Lê Ánh chúc  bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu sổ theo dõi hóa đơn, mẫu sổ theo dõi hóa đơn gtgt, mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được khấu trừ, số chi tiết tài khoản, mẫu sổ theo dõi thuế gtgt theo quyết định 15

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

 

Sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 TT 133/2016/TT- BTC