Tất tần tật các quy định về chế độ thai sản mới nhất

Kế toán Lê Ánh trân trọng giới thiệu quy định về chế độ thai sản mới nhất áp dụng năm 2019 để các bạn đọc biết và thực hiện.

che-do-thai-san

I. Những quy định mới về chế độ thai sản từ ngày 01/07/2019

Chế độ thai sản có sự thay đổi do từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, điều này làm thay đổi quyền lợi về các khoản trợ cấp thai sản. Cụ thể như sau:

1.1 Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

“Điều 41: Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản của Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

 1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

 1. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở”

Do vậy, từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng sẽ làm tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sau thai sản tăng từ 417.000 đồng/ngày (hiện hành) lên thành 447.000 đồng/ngày.

1.2 Tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Theo nội dung tại Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, Luật BHXH năm 2014

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động (NLĐ) nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng NLĐ nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Vì vậy, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con sẽ tăng từ 2.780.000 đồng (hiện hành) lên thành 2.980.000 đồng từ ngày 01/7/2019.

Xem thêm: Chồng tham gia BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

II. Những quy định về chế độ thai sản vẫn được áp dụng 

Ngoài những nội dung mới nêu trên, trong năm 2019 chế độ thai sản vẫn được áp dụng theo các quy định hiện hành, cụ thể như sau:

2.1 Đối tượng được hưởng chế độ thai sản

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Lao động nữ mang thai;

 • Lao động nữ sinh con;

 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản;

 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

2.2 Điều kiện hưởng chế độ thai sản

- Lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- NLĐ đủ điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH 2014.

Văn bản liên quan: Khoản 1 Điều 157 của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH2013 ngày 18/6/2013 của Quốc hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2013

2.3 Thời gian hưởng chế độ thai sản

Trường hợp 1: Nghỉ đi khám thai

Theo quy định lao động nữ trong quá trình mang thai, được nghỉ 05 ngày để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 1 ngày.

Trường hợp người lao động ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai, tức được nghỉ không quá 10 ngày.

(Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đi khám thai không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ cuối tuần).

Trường hợp 2: Nghỉ do sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Thời gian người lao động được nghỉ trong trường hợp này tối đa như sau:

 • Được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
 • Được nghỉ 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
 • Được nghỉ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
 • Được nghỉ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

(Trong trường hợp này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.)

Trường hợp 3: Nghỉ để thực hiện các biện pháp tránh thai

Thời gian nghỉ việc trong trường hợp này của người lao động tối đa như sau:

 • Được nghỉ 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
 • Được nghỉ 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
 • (Bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.)

Trường hợp 4: Nghỉ trong thời gian hưởng chế độ sinh con

Tổng thời gian lao động nữ được nghỉ trong và trước khi sinh con là 06 tháng. Trong trường hợp sinh đôi trở lên, cứ mỗi người con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Ví dụ: người mẹ sinh 2 sẽ được nghỉ 7 tháng, sinh 3 sẽ được nghỉ 08 tháng.

Thời gian nghỉ chế độ thai sản của người lao động trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trường hợp Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 • Được nghỉ 05 ngày làm việc nếu sinh thường.
 • Được nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.
 • Nếu vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
 • Nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

(Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.)

Một số lưu ý về các trường hợp khác được tính thời gian nghỉ chế độ thai sản

Lưu ý 1: Nếu sinh con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con lớn hơn 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng không vượt quá thời gian quy định;

Lưu ý 2: Mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định. Nếu mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Lưu ý 3: Nếu chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

2.4 Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ

Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật BHXH 2014.

Bài viết xem thêm: Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và nhờ mang thai hộ

2.5 Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH 2014 thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ. hoc ke toan tong hop

2.6 Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì NLĐ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

- 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

- 15 ngày đối với NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản.

Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ thai sản nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2.7 Mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng trợ cấp thai sản = 100% mức bình quân tiền lương, tiền công 6 tháng liền kề trước khi nghỉ * số tháng nghỉ sinh con (6 tháng) + trợ cấp một lần khi sinh con (bằng 02 tháng lương tối thiểu chung).

Chi tiết xem tại:  Cách tính trợ cấp thai sản

2.8 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

-  Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH 2014 trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

-  Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật BHXH 2014 do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

+ Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Trên đây, Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ tất tần tật các quy định về chế độ thai sản mới nhất hiện nay. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn

Xem thêm: Tối thiểu hóa chi phí đóng bảo hiểm xã hội – Thực trạng và giải pháp

Để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung tâm Lê Ánh .

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn đọc, người làm và học kế toán thực hành tại Hà Nôi, TPHCM ... vận dụng chế độ thai sản mới nhất thành công!

Đánh giá:

Bài viết liên quan