THẺ QUẦY HÀNG

Thẻ quầy hàng Mẫu số 02 - BH (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ).

>>> Xem thêm: Bảng thanh toán hàng đại ký, ký gửi

THẺ QUẦY HÀNG

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ…………………… Tờ số:……………………

- Tên hàng:……………………….………..… Quy cách:……………………….………

- Đơn vị tính:…………………………….……… Đơn giá:…………………....…………

Ngày tháng

Tên người bán hàng

Tồn đầu ngày (ca)

Nhập từ kho trong ngày (ca)

Nhập khác trong ngày (ca)

Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Xuất bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

A

B

1

2

3

4 = 1+2+3

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập
(Ký, họ và tên)

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI THẺ QUẦY HÀNG

Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan vào góc trên bên trái. Ghi số thẻ.

Ghi rõ tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá của hàng hóa.

Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

  •  Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca).
  •  Cột 1: Ghi số lượng hàng hóa tồn đầu ngày (ca). học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  •  Cột 2: Ghi số lượng hàng hóa từ kho nhập vào quầy trong ngày (ca).
  •  Cột 3: Ghi số lượng hàng hóa nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị.
  •  Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hóa có trong ngày (ca).
  •  Cột 5: Ghi số lượng hàng hóa xuất bán trong ngày (ca).
  •  Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hóa bán trong ngày (ca).
  •  Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị hàng hóa xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca).
  •  Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn lại quầy hàng vào cuối ngày (ca).

Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.

Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký với kế toán.

Trung tâm Lê Ánh chia sẻ mẫu số 02 - BH thẻ quầy hàng được ban hành theo thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

>>> Xem thêm: Phiếu thu theo Thông tư 133

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: thẻ quày hàng, thẻ quầy hàng theo quyết định 48, thẻ quầy hàng theo thông tư 200, thẻ quầy hàng mẫu số 02

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)