Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là vấn đề được rất nhiều các bạn kế toán quan tâm. Bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn Mức Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất theo điêu 11. Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC như sau.

thue

>>>xem thêm: Cách tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

I. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Theo đó, áp dụng từ ngày 1/1/2017 Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% áp dụng cho tất cả các Doanh Nghiệp. Trừ một số loại hình doanh nghiệp dưới đây:

  • Doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và các loại tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam thì thuế suất từ 32% đến 50%.
  • Các mỏ tài nguyên như vàng, thiếc, bạc, bạch kim, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm thì mức thuế suất là 50%. 

Tuy nhiên, căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ. Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định mức thuế suất phù hợp, cụ thể với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đê nghị của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Trong trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên mà ở trong địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nằm trong danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định này thì áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 40%.

II.  Các doanh nghiệp được ưu đãi về thuế suất

Theo điều 19, thông tư số 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi, bởi Khoản 1, điều 11 thông tư 96/2015/TT-BTC, thuế suất ưu đãi được quy định như sau:

1. Ưu đãi 10% thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 15 năm

-Áp dụng với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. Đã được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ.

-Các doanh nghiệp có các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao. Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao…cảng hàng không, cảng biển, cảng song, nhà ga, sân bay và các công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do thủ tướng chính phủ quyết định. Các sản phẩm phần mềm, sản xuất vật liệu conposit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải và phát triển công nghệ sinh học.

Các dự án nêu trên phải phát sinh doanh thu, thu nhập từ quá trình hoạt động của các dự án đầu tư nêu trên thì mới thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế. Các doanh nghiệp thực hiện thi công, xây dựng công trình này thì phần thu nhập từ hoạt động thi công, xây dựng không được hưởng ưu đãi thuế theo quy định này.

-Doanh thu của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường , thiết bị quan trắc và phân tích môi trường. xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường , xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, tái chế, tái sử dụng chất thải.

ke-khai-thue

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được áp dụng luật thuế TNCN từng trường hợp riêng

-Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghê cao theo quy định của Luật công nghệ cao.

-Doanh thu của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu mười hai nghìn tỷ đồng. Sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật công nghệ cao. Luật khoa học và công nghệ , thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

-Doanh thu của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên, đáp ứng một trong các điều kiện sau:

* Là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao(Theo luật công nghệ cao)

* Là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất các sản phẩm ngành dêt, may,da-giầy, điện tử, tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 1/1/2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất  được nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật EU hoặc tương đương.

2. Trường hợp được kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi

- Là các dự án đầu tư công nghệ cao có quy mô lớn hoặc các dự án mới cần đặc biết thu hút đầu tư.

- Đối với dự án của doah nghiệp sản xuất các mặt hàng chịu thuế thu nhập đặc biệt. đáp ứng một trong các tiêu chí sau thì được kéo dài thời gian hưởng thuế suất ưu đãi nhưng thời gian kéo dài không quá 15 năm:

+ Dự án sử dụng thường xuyên bình quân trên 6 nghìn lao động

+Là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm các dự án đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cầu đường, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, sân bay, nhà ga,,,,

+ Là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu. và có doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng 1 năm. Chậm nhất sau 5 năm khi có doanh thu từ dự án đầu tư.

Xem thêm: Kinh nghiệm quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

3. Mức thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. áp dụng với doanh nghiệp

-Là phần doanh thu của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa. Trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tết, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa.

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh  mục do Thủ tưởng Chính phủ quy định.

-Là phần doanh thu của hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định của Luật xuất bản. theo quy định tại điều 04 của luật xuất bản và điều 2. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 26/08/2015 của chính phủ.

ke-toan-tong-hop-le-anh (37)

Thuế suất tính thuế TNCN với những nhóm đối tượng được áp dụng và tính riêng

-Là phần doanh thu từ hoạt động báo in, kể cả doanh thu quảng cáo trên báo in của cơ quan báo chí theo quy định của Luật báo chí.

-Là phần doanh thu của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với nhứng đối tượng đã quy định  tại điều 53. Luật nhà ở.

-Là Doanh thu của doanh nghiệp từ việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn.

-Là doanh thu của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế-xã hội khó khắn và địa bàn kinh tế, xã hội khó khăn. 

4. Mức thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian 10 năm, áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp

- Doanh thu của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Đã quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013 NĐ-CP của chính phủ. 

-Doanh thu của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, sản xuất thép cao cấp, sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm,ngư,diêm nghiệp.Sản xuất các thiết bị tưới tiêu, sản xuất tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủ sản, phát triển các ngành nghề truyền thống.

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại khoản này kể từ ngày 1/1/2016 áp dụng thuế suất 17%.

5. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính Vĩ mô thì áp dụng mức thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động

Như vậy, bài viết trên đây kế toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất. Để tìm hiểu thêm các nghiệp vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp xem thêm bài viết: 

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở hà nội được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

 Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Tham khảo thêm các khóa học thuế chuyên sâu để được đội ngũ kế toán trưởng hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.

Từ khóa liên quan: thuế suất thuế tndn năm 2016, thuế suất thuế tndn năm 2017, luật thuế tndn mới nhất, thuế suất, mức thuế suất thuế tndn, hướng dẫn hạch toán thuế tndn, thuế tndn là gì, cách tính thuế tndn tạm tính theo quý.