Tiền thường và quà tặng cho tập thể và người lao động có bị tính thuế TNCN không

Cuối năm là thời điểm doanh nghiệp dành một khoản kinh phí nhất định dùng làm chi phí tiền thưởng và quà tặng cho tập thể, cá nhân có bị tính thuế TNCN không. Vậy quy định cụ thể về trường hợp này như thế nào, kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết chi tiết tại đây.

Xem thêm: Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

I. Quy định về tiền thường, quà tặng cho tập thể của người lao động có bị tính thuế TNCN không 

- Doanh nghiệp chi tiền thưởng cho cá nhân và tập thể sẽ bị tính thuế TNCN với khoản thường được nhận đó dù là tiền mặt hay hiện vật. Trường hợp doanh nghiệp thưởng tiền cho tập thể người lao động thì có bị tính thuế TNCN hay không, dựa theo văn bản pháp lý nào để tham khảo rõ về quy định này. 

Dựa theo Nghị định số 65/2013/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN. Đồng thời sửa đổi và bổ sung  thêm nhiều điều mới trong luật thuế TNCN bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 quy định cụ thể về khoản tiền thưởng, quà tặng cho tập thể người lao động như sau: 

+ Khoản 1, Điều 2 quy định về người nộp thuế TNCN gồm những điều sau:  

“Người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ gồm có cá nhân cư trú và những cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập chịu thuế tính theo quy định ở điều 03 của luật thuế TNCN và chi tiết tại điều 03 của NDD65/2013/NĐ-CP quy định cụ thể về phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau: 

a)  Trường hợp áp dụng với cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập chịu thuế là những thu nhập phát sinh tại lãnh thổ và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt chi tiết về nơi chi trả thu nhập”.

tien-thuong-co-bi-tinh-thue-tncn-khong

 Tiền thưởng cho các nhân, tập thể có bị tính thuế TNCN không 

Quy định cụ thể tại khoản 2, điều 03 hướng dẫn về quy định của thu nhập chịu thuế chi tiết: 

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động nhận được từ người thuê lao động gồm những khoản sau: 

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán...”

– Dựa vào khoản 2 Điều 2 của TT 111/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/8/2013 quy định về Các khoản thu nhập chịu thuế gồm những đầu mục:

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công

đ) Những khoản chi có lợi ích băng tiền điện thoại hoặc các khoản chi bằng tiền hay không bằng tiền lương hoặc tiền công của người sử dụng lao động với những khoản chi phi có lợi ích bằng tiền hay không bằng tiền hoặc những khoản chi ngoài tiền lương và tiền công do người sử dụng để người nộp thuế được hướng dưới mọi hình thức. 

e) Quy định về những khoản tiền thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền áp dụng dưới mọi hình thức, áp dụng với cả những khoản thưởng bằng chứng khoán…”

Theo quy định này thì:

– Nếu công ty chi tiền thưởng cho tập thể hoặc người lao động ở những phòng, ban được sử dụng không thưởng cho cá nhân không tính vào khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp chi thưởng cho từng cá nhân thì khi phát sinh thu nhập chịu thuế sẽ tính vào từng cá nhân đó. 

– Trường hợp doanh nghiệp chi tiền thưởng cho tập thể mà không thực hiện chi tiền thưởng cho tập thể mà không có khoản chi với cá nhân, thì khoản tiền thưởng cho tập thể người lao động không nhận riêng với từng người, như vậy đây không phải thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

– Trường hợp công ty sử dụng khoản tiền thưởng là phiếu mua hàng để tặng cho tập thể người lao động xuất sắc doanh nghiệp không ghi tên cá nhân mà chi ghi chung theo tập thể: Phòng/ Ban như vậy khoản thu này không được tính khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

tiền thưởng cho cá nhân có được tính thuế TNCN

Các khoản tiền thưởng, hiện vật cho người lao động, tập thể sẽ bị tính thuế TNCN 

II. Văn bản pháp lý liên quan đến thuế TNCN về tiền thưởng và quà tặng

Văn bản tham khảo quy định về cách tính thuế TNCN các bạn tham khảo chi tiết tại:  

1. Công văn 40651/CT-HTr ngày 23/06/2015 do chính sách thuế TNCN về khoản chi tiền thưởng cho tập thể.  

2. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

3. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013

Như vậy các khoản khoản tiền thưởng và quà tặng cho tập thể và người lao động cụ thể sẽ bị tính thuế TNCN trừ một số trường hợp doanh nghiệp quy định.

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online & offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM