Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu

Nhằm thực hiện được các nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán của đơn vị, nội dung các công việc chủ yếu ban đầu của việc tổ chức công tác kế toán của đơn vị bao gồm những nội dung công việc: Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu

tai-khoan-421

>>> Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán 

Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu

Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu là công việc tổ chức thu nhận thông tin về nội dung các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại đơn vị và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các nghiệp vụ và giao dịch đó.

Thu nhận thông tin về nội dung các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại đơn vị là công việc khởi đầu của tổ chức công tác kế toán, có ý nghĩa quyết định đối với tính trung thực, khách quan của số liệu kế toán và báo cáo kế toán, đồng thời là căn cứ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị.

Do đó, cần đảm bảo tính chính xác, tính thực tế, khách quan của hoạt động kinh tế, tài chính ở đơn vị, đảm bảo tính trung thực, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh nhằm phản ánh đúng thực tình hình tài sản và sự vận động của tài sản ở đơn vị, phục vụ cho công việc điều hành và quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị.

Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu là công việc tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ đã được ban hành, quy định các mẫu biểu chứng từ sử dụng tại đơn vị.

Tổ chức công tác hạch toán ban đầu là việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của đơn vị ở tất cả các bộ phận, đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời vào các chứng từ kế toán theo quy định hiện hành. Đồng thời, tổ chức luân chuyển chứng từ một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc thời gian luân chuyển ngắn nhất, không trùng lặp, không bỏ sót các bộ phận chứng từ đã phát sinh.to-chuc-cong-tac-ke-toan

Những công việc chính của nội dung tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu bao gồm

Tổ chức xây dựng hệ thống danh mục và các biểu mẫu chứng từ kế toán.

Tổ chức hạch toán ban đầu

Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ và hủy bỏ chứng từ kế toán.

Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

Tổ chức hệ thống sổ kế toán

Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán

Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

Tổ chức xây dựng hệ thống báo cáo kế toán của đơn vị

Lập báo cáo kế toán và phân tích thông tin kế toán

Trên đây, Kế toán Lê Ánh vừa chia sẻ cho bạn bài viết về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Xem thêm: Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 1)

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.vn.