Tổng hợp các hàm logic trong Excel

Kế toán là sự kết hợp của rất nhiều hàm khác nhau. Tuy nhiên, để có thể kết hợp các hàm hiệu quả, bạn cần hiểu bản chất của từng hàm cơ bản.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn các hàm logic cơ bản trong Excel.

>>> Xem thêm: Hàm If trong Excel - Ý nghĩa và cách sử dụng

1. Hàm And

  • Ý nghĩa: Hàm And được dùng khi muốn kết hợp nhiều điều kiện với nhau; hàm And trả về giá trị “TRUE” nếu tất cả các điều kiện là đúng, hàm And trả về giá trị “FALSE” nếu các điều kiện là sai.
  • Cách sử dụng: Hàm And thường được dùng với hàm IF để tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện.
  • Cấu trúc: =And([logical1], [logical2], [logical3]...)

Trong đó: logical: là những biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

Ví dụ: Duyệt tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai

Với công thức ở C6:= AND(A6="Nguyễn Văn Đạt",B6="Nam")

Nếu đúng thì kết quả sẽ trả về là TRUE

2. Hàm Or

  • Ý nghĩa: Or có nghĩa là hoặc, hàm or được sử dụng khi người dùng muốn tổng hợp các dữ liệu thỏa mãn ít nhất 1 trong số các điều kiện đã có; Nếu một trong số các điều kiện là đúng hàm or sẽ trả về giá trị “TRUE”; nếu tất cả các điều kiện là sai, hàm OR trả về giá trị “FALSE”
  • Cách sử dụng: Hàm Or thường được dùng với hàm IF để tính tổng của các giá trị thỏa mãn một trong số các điều kiện.
  • Cấu trúc: =Or([logical1], [logical2], [logical3]...)

Trong đó: logical: là những biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

3. Hàm NOT

  • Ý nghĩa: Dùng để đảo ngược giá trị của đối số nhập vào. Nếu đối số cho giá trịTRUE nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó sẽ trả về TRUE
  • Cấu trúc: =NOT(logical)

Trong đó: Logical: giá trị hoặc một biểu thức cho giá trị là TRUE hoặc FALSE.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Tổng hợp các hàm logic trong Excel
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai