Bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ giới thiệu đến bạn mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133/2016/TT-BTC,đồng thời hướng dẫn cụ thể cách viết mẫu bảng này. 

thanh-toan-tien-thuong

>>>> Xem thêm: Bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Các khoản tiền thưởng theo quy định

a. Thưởng các ngày lễ 8/3, 30/4 và 1/5, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày quốc khánh 2/9, tết trung thu, Tết dương lịch, sinh nhật NLĐ: 

- Mức tiền thưởng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chập hành đầy đủ nội quy của NLD.

- Giám đốc sẽ quyết định bằng văn bản cụ thể về mức thưởng đối với từng NLĐ tại thời điểm thưởng.

b. Thưởng thâm niên:

- Những NLĐ có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên sẽ được thưởng thâm niên.

Tiền thưởng thâm niên = số tháng thâm niên x số tiền thâm niên 1 tháng.

- Số tiền thâm niên 1 tháng: sẽ được tính theo kết quả hoạt động kinh doanh của DN và mức cống hiến của từng nhân viên. Mức cụ thể hàng năm sẽ do Giám đốc quyết định bằng văn bản cụ thể vào cuối nâm âm lịch.

c. Thưởng đạt doanh thu:

- Cuối năm dương lịch những nhân viên kinh doanh đạt doanh thu do Giám đốc giao, sẽ được thưởng thêm 3% Tổng doanh thu mà nhân viên đó đạt được.

- Cuối năm nếu Phòng kinh doanh đạt doanh thu do Giám đốc giao, sẽ được hưởng thêm 2% Tổng doanh thu  mà phòng đạt được.

d. Thưởng tết âm lịch

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, nếu có lãi Công ty sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho NLĐ mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.

- Mức thưởng cụ thể từng NLĐ tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy của Công ty.

- Hàng năm Giám đốc sẽ quyết định bằng văn bản cụ thể về mức hưởng đối với từng NLĐ.

e. Một số chỉ tiếu xét thưởng

+Thưởng giảm tỷ lệ hàng hỏng.

Chỉ tiêu xét thưởng: hoàn thành hoặc giảm được tỷ lệ hàng hỏng so với qui định.

Điều kiện xét thưởng: phải có mức sản lượng, phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ về số lượng và chất lượng sản phẩm hoàn thành.

Thưởng nâng cao tỷ lệ hàng có chất lượng cao.

Chỉ tiêu xét thưởng: hoàn thành và hoàn thành vượt mức sản phẩm loại I và loại II trong một thời gian nhất định.

Điều kiện xét thưởng: cần xác định rõ tiêu chuẩn chất lượng các loại sản phẩm, phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

Nguồn thưởng: dựa vào chênh lệch giá trị sản phẩm, các loại đạt được so với tỷ lệ sản lượng đạt được.

+Thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Chỉ tiêu xét thưởng: hoàn thành và hoàn thoành vượt mức kế hoạch sản xuất.

Điều kiện xét thưởng: đối với công nhân sản xuất và công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh phải hoàn thành mức lao động được giao, bảo đảm chất lượng và yêu cầu về qui trình và qui phạm kỹ thuật.

+Thưởng tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu.

Chỉ tiêu xét thưởng: hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tiết kiệm vật tư.

Điều kiện xét thưởng: tiết kiệm vật tư nhưng phải đảm bảo qui phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, làm tốt công tác thống kê, hoạch toán số lượng và giá trị vật tư tiết kiệm được.

2. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. ke toan tong hop

 

Bạn có thể tải về tại đây: Bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133 - TẢI VỀ

3. Cách viết bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ của người được thưởng.

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

Cột 2, 3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

Như vậy, kế toán Lê Ánh vừa chia sẻ cho các bạn bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Nếu các bạn quan tâm đến mẫu thanh toán tiền tạm ứng có thể tham khảo bài viết: Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 133

Để nhận được hỗ trợ từ kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh - thương hiệu hàng đầu về đào tạo các khóa học kế toán, bạn hãy để lại bình luận bên dưới hoặc liên lệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoai 0904.848.855.

Ngoài khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

>>>> Bài viết tham khảo: Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định mới nhất

Bài viết liên quan