Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính là chi phí được trừ không

Chi phí lương không đóng bảo hiểm trong doanh nghiệp sẽ được xử lý thế nào khi tính thuế TNDN?

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn xử lý chi phí lương không đóng bảo hiểm khi tính thuế TNDN.

>>> Xem thêm: Các khoản chi phí bị khống chế khi khấu trừ thuế TNDN

1. Các trường hợp chi phí lương được tính là chi phí được trừ:

  • Lương cho người lao động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Có đẩy đủ chứng từ như : Hợp đồng lao động, Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương, …
    Lưu ý: Đối với chi phí lương không đóng bảo hiểm:
  • Quy định của Luật bảo hiểm: Nếu doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho nhân viên, sẽ bị phạt chậm nộp và truy thu bảo hiểm khi cơ quan bảo hiểm phát hiện
  • Quy định của Luật thuế TNDN: Chi phí tiền lương của doanh nghiệp nếu có đầy đủ chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ

=> Như vậy: Chi phí lương không đóng bảo hiểm cho nhân viên thực tế phát sinh được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. (Tham khảo Công văn 3884/TCT-CS ngày 18/11/2013 của Tổng cục Thuế)Ví dụ: Công ty Nam Hồng thành lập từ tháng 7/2014 nhưng trong quá trình hoạt động Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên theo quy định. Khi trả lương nhân viên, công ty cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định. Khi tính thuế TNDN, công ty Nam Hồng vẫn được tính chi phí lương của nhân viên vào chi phí được trừ.

2. Các trường hợp chi phí lương không được tính là chi phí được trừ:

- Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả.
- Tiền lương, tiền công không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
- Tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng hợp đồng lao động hoặc hồ sơ quy chế của công ty như

Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ chứng từ, hóa đơn thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp

Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động và có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi này có tính chất tiền lương, tiền công và đầy đủ chứng từ, hóa đơn thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
- Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi
- Mức dự phòng tiền lương hàng năm vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện (Tiền lương thực chi trong năm).
- Quỹ dự phòng tiền lương, nhưng qua 30/6 của năm dự phòng chưa chi hết
- Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ);
- Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu thực tế đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin về các khóa học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan