Download Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Từ ngày 1/1/2015, tất cả các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nhỏ muốn áp dụng chế độ cho doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam

>>> Xem thêm: Download mẫu bìa báo cáo tài chính

1. Các đối tượng phải lập báo cáo tài chính
  • Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đều phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp năm.
  • Các công ty mẹ, Tổng công ty có đơn vị trực thuộc ngoài việc phải lập báo cáo tài chính của Công ty còn phải lập báo cáo tài chính cho tập đoàn, Tổng công ty.
  • Các doanh nghiệp được xếp vào “Doanh nghiệp lớn” áp dụng mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC như trong bài viết này.

2. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính doanh nghiệp cuối năm cung cấp thông tin về tình hình tài chính (thể hiện trong bảng cân đối kế toán), tình hình kinh doanh (thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) và các luồng tiền thu – chi của doanh nghiệp (thể hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ), đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

+ Tài sản;

+ Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

+ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;

+ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

+ Thuế và các khoản nộp Nhà nước;

+ Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán;

+ Các luồng tiền.

- Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin bổ sung trong “Bản thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách, nguyên tắc kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Hệ thống các báo cáo tài chính phải lập cuối năm

Bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp phải lập bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số B01 – DN)
  • Bảng cân đối số phát sinh tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số S06 – DN)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số B02 – DN)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số B03 – DN)
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số B09 – DN)

4. Kỳ lập báo cáo tài chính:

  • Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).
  • Các trường hợp đặc biệt: Doanh nghiệp mới thành lập trong năm hoặc trong năm có xảy ra chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu… thì kỳ báo cáo tài chính doanh nghiệp có thể nhỏ hơn 12 tháng. Tính từ ngày thành lập hoặc ngày chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đến ngày 31/12) hoặc tính từ ngày 01/01 đến ngày chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu…)

Trên đây kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200. Mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ giúp ích cho bạn!

Các bạn có thể tham khao thêm về Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu như bạn muốn theo học kế toán để được các kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan