Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của Doanh nghiệp.

Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của Doanh nghiệp cho những người quan tâm (chủ Doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…) 

Bài viết dưới đây Kế Toán Lê Ánh sẽ Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

Theo Thông tư 200, bộ Báo cáo tài chính bao gồm:

Bảng cân đối kế toán  B01-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B02-DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ B03-DN
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính B09-DN

Xem thêm video chia sẻ của CEO Lê Ánh (Giảng viên Khóa học phân tích báo cáo tài chính - Kế toán Lê Ánh chia sẻ về báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì? Báo cáo tài chính gồm những gì?

I. Bảng Cân Đối Kế Toán: Mẫu số B01-DN trong Báo cáo tài chính

1. Các tài liệu căn cứ để lập Bảng cân đối kế toán

 •  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp
 •  Căn cứ vào số, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết
 •  Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước

2. Bố cục Bảng cân đối kế toán

 • Cột 1: Chỉ tiêu
 • Cột 2: Mã số - mã các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính
 • Cột 3: Thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Cột 5: Số đầu năm - số liệu cột này căn cứ trên "số cuối năm" của Báo cáo này năm trước
 • Cột 4: Số cuối năm - số liệu cột này ghi tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm

3. Một số điều cần lưu ý trong Bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp

 • Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính
 • Các khoản Tài sản và Nợ phải trả trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn tùy chu kỳ kinh doanh của Doanh nghiệp
 • Với các Doanh nghiệp không dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt ngắn hạn và dài hạn thì Tài sản, Nợ phải trả phải được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

II. Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Trong Báo Cáo Tài Chính

1. Các tài liệu căn cứ để lập Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
 • Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9

2. Bố cục báo cáo kết quả kinh doanh

 • Cột 1: Các chỉ tiêu báo cáo
 • Cột 2: Mã số các chỉ tiêu tương ứng
 • Cột 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Côt 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo cuối năm
 • Cột 5: Số liệu của năm trước

III. Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Trong Báo Cáo Tài Chính

1. Các tài liệu căn cứ để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Bảng Cân đối kế toán;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;

Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển"; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác

2. Thời điểm lập và cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thời điểm lập: Thể hiện dòng ra và dòng vào của khối lượng tiền trong doanh nghiệp

Yêu cầu: Để báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính xác thì chỉ tiêu 70 trên BCLCTT phải bằng chỉ tiêu 110 trên bảng CĐKT.

- Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Cột số năm trước: Lấy số liệu từ Cột năm nay của "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" năm trước.
 • Cột số năm nay: Căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng, hoặc căn cứ vào số phát sinh TK tiền mặt, TK tiền gửi ngân hàng trên NKC.

3. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp:

IV. Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính

1. Các tài liệu căn cứ để lập thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;
 • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
 • Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước;
 • Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

bao-cao-tai-chinh

2. Những nội dung chính trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính của BCTC

 • Các thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;
 • Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác
 • Cung cấp thông tin bổ sung cần thiết khác

Xem thêm: Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

Link down: Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133 và 200

Trên đây là hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất từ các giảng viên kế toán trưởng của trung tâm kế toán Lê Ánh. Rất mong các bạn kế toán có thể nắm vững thực hiện theo đúng khi lập báo cáo tài chính.

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toán, khóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM

Bài viết liên quan