DOWNLOAD MẪU BÌA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cuối mỗi kỳ, doanh nghiệp phải lập và nộp báo cáo tài chính theo quy định. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bìa báo cáo tài chính theo các hình thức.

>>> Xem thêm: Download mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

1. Tải về

Mẫu bìa báo cáo tài chính theo hình thức chứng từ ghi sổ

Mẫu bìa báo cáo tài chính theo hình thức nhật ký chung

2. Quy định về thời gian, địa điểm nộp báo cáo tài chính

a. Thời gian nộp báo cáo tài chính

  • Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh: Nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất 30 ngày
  • Doanh nghiệp khác: nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.
  • Doanh nghiệp nhà nước:

+ Nộp báo cáo tài chính quý: Chậm nhất là 20 ngày, từ ngày kết thúc quý.

+ Nộp báo cáo chính năm: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm

Đối với công ty mẹ: thời gian nộp báo cáo tài chính năm là 90 ngày.
b. Địa điểm nộp Báo cáo tài chính:
 

 

 

Nơi nhận báo cáo

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP

Kỳ lập báo cáo

Cơ quan tài chính

Cơ quan thuế

Cơ quan thống kê

DN cấp trên

Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Doanh nghiệp Nhà nước

Quý, Năm

x

x

x

X

x

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm

x

x

x

X

x

3.Các loại doanh nghiệp khác

Năm

 

X

x

X

x


- Doanh nghiệp Nhà nước có trụ sở tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  nào phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).
- Các loại doanh nghiệp Nhà nước đặc biệt như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính
- Công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
 - Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình đều phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).
 - Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.
 - Đối với các doanh nghiệp pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính doanh nghiệp nộp phải kèm kèm báo cáo kiểm toán.
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.
- Doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
- Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua fanpage, số hotline hoặc truy cập website: www.ketoanleanh.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan