Hướng dẫn cách viết phiếu nhập kho theo quy định mới nhất

Phiếu nhập kho là chứng từ kế toán chứng minh hàng hóa doanh nghiệp mua về thực tế đã nhập kho doanh nghiệp.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách viết phiếu nhập kho theo Thông tư mới nhất.

>>> Xem thêm: Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách viết phiếu nhập kho

- Đầu tiên, bạn phải ghi số phiếu vào dòng “Số Phiếu”. Số phiếu phải được ghi theo thứ tự thời gian từ số nhỏ đến số lớn, liên tục.

- Điền ngày, tháng, năm lập phiếu.

- Dòng “Họ tên người giao”: Ghi rõ họ và tên người giao hàng.

- Dòng “Theo…” : ghi chứng từ kèm theo là HĐKT hoặc HĐGTGT, hoặc lệnh nhập kho; ghi số hóa đơn, ngày, tháng năm trên hóa đơn.

- Dòng “Nhập tại kho”: ghi rõ kho số mấy, địa điểm kho.

    Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
    Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (giống tên sản phẩm trên hóa đơn).
    Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (nếu không có thì có thể bỏ qua).
    Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
Phần số lượng:
    Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).
    Cột 2: Kế toán kho ghi số lượng thực nhập vào kho.

(Trong một số trường hợp như hàng thiếu, thừa, hư hỏng thì số lượng thực nhập có thể khác số lượng theo chứng từ, Kế toán cần chi chính xác số lượng trên chứng từ và số lượng thực nhập)

    Cột 3: Giá nhập kho: được xác định bằng giá mua chưa thuế của hàng hóa cộng với các chi phí thu mua (vận chuyển, bốc dỡ…) cho một đơn vị hàng hóa.
    Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng
    Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu nhập cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
    Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu nhập kho. tự học kế toán doanh nghiệp
  
Phiếu nhập kho lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài), hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất).
 Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài) để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho phòng kế toán ghi sổ kế toán, và liên 1 lưu lại nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người mua hàng giữ.

- Phiếu nhập kho được dùng trong các trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mua ngoài, tự sản xuất, thuê gia công chế biến, nhận vốn góp, hoặc thừa phát hiện trong kiểm tra.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết về các khoá học này, bạn có thể truy cập tại website: www.ketoanleanh.vn. 

Đánh giá:

Bài viết liên quan