IFRS Là Gì? Lộ Trình Áp Dụng IFRS Tại Việt Nam

IFRS là một hệ thống các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực báo cáo tài chính, được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu nhằm đảm bảo tính minh bạch và so sánh trong thông tin tài chính của các doanh nghiệp. Tại Việt Nam, quá trình áp dụng IFRS đã và đang trải qua các giai đoạn quan trọng, đóng vai trò then chốt trong nỗ lực nâng cao chất lượng báo cáo tài chính, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ giúp bạn nắm được IFRS là gì và lộ trình áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS tại Việt Nam

IFRS là gì

I. IFRS là gì?

IFRS (International Financial Reporting Standards) là các tiêu chuẩn kế toán quốc tế được phát triển bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IASB - International Accounting Standards Board).

IFRS cung cấp một nền tảng chung để so sánh thông tin tài chính giữa các công ty trên toàn cầu, bằng cách đặt ra các nguyên tắc kế toánbáo cáo tài chính mà các công ty nên tuân thủ khi chuẩn bị báo cáo tài chính.

IFRS là gì

IFRS là gì

Ý nghĩa của IFRS

 • Giúp cải thiện sự so sánh và tính minh bạch trong báo cáo tài chính.
 • Hỗ trợ các công ty thu hút đầu tư quốc tế và tăng cường tính toàn cầu hóa.
 • Đảm bảo sự thống nhất và tính khả diễn giải của thông tin tài chính trên thị trường toàn cầu.

Lịch sử hình thành và phát triển của IFRS

IFRS được phát triển từ các Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IAS - International Accounting Standards) ban đầu, bắt đầu từ những năm 1970. Ban đầu, các tiêu chuẩn này được phát triển bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IASC - International Accounting Standards Committee), trước khi IASC được tái tổ chức thành IASB vào năm 2001.

Các tiêu chuẩn IFRS ngày nay đã trở thành một chuẩn mực quan trọng và được áp dụng rộng rãi trên hầu hết các thị trường tài chính lớn trên thế giới, giúp cải thiện tính toàn cầu hóa và sự so sánh trong báo cáo tài chính toàn cầu.

Xem thêm:  

 

II. IFRS và lộ trình áp dụng tại Việt Nam

1. Đối tượng áp dụng IFRS

Áp dụng cho 03 nhóm đối tượng cụ thể như sau:

 • Các doanh nghiệp: Bao gồm các doanh nghiệp có nhu cầu, đủ khả năng và nguồn lực để áp dụng IFRS, được xác định theo từng giai đoạn phù hợp với lộ trình công bố.
 • Các cơ sở đào tạo, hội nghề nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ: Bao gồm các đơn vị có các hoạt động phối hợp nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước: Bao gồm Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, trong hoạt động xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng IFRS; nghiên cứu, xây dựng, ban hành, đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện VFRS.

2. Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Theo đó, việc triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam sẽ diễn ra theo 03 giai đoạn.

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Giai đoạn chuẩn bị (2020-2021)

Trong giai đoạn này, các hoạt động chính bao gồm:

 • Xây dựng và ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS tại Việt Nam trước tháng 3/2020.
 • Thành lập Ban dịch thuật và soát xét, hoàn thành bản dịch IFRS sang tiếng Việt trước tháng 12/2020.
  Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp công bố bản dịch IFRS sang tiếng Việt trước tháng 3/2021.
 • Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cách thức áp dụng IFRS và bổ sung, sửa đổi cơ chế tài chính liên quan trước ngày 15/11/2021.
 • Đào tạo nguồn nhân lực và thiết lập quy trình để chuẩn bị triển khai áp dụng IFRS cho các doanh nghiệp.

Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Theo Chuẩn Mực Quốc Tế IAS/IFRS

Giai đoạn 1: Áp dụng tự nguyện (2022 đến 2025)

Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện có thể tự nguyện áp dụng chuẩn mực IFRS. Doanh nghiệp cần thông báo với Bộ Tài chính trước khi triển khai và chọn loại báo cáo tài chính phù hợp. Cụ thể:

Báo cáo tài chính hợp nhất:

 • Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước có quy mô lớn hoặc có các khoản vay từ các định chế tài chính quốc tế;
 • Công ty mẹ là công ty niêm yết;
 • Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ nhưng chưa niêm yết;
 • Các công ty mẹ khác.

Báo cáo tài chính riêng: Các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài có nhu cầu và đủ nguồn lực.

Giai đoạn 2: Áp dụng bắt buộc sau năm 2025

Theo lộ trình, sau năm 2025, tất cả các doanh nghiệp phải bắt buộc sử dụng IFRS:

Báo cáo tài chính hợp nhất:

 • Bắt buộc áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp đã tự nguyện áp dụng ở giai đoạn 1, trừ các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán siêu nhỏ.
 • Các công ty mẹ không thuộc đối tượng bắt buộc nếu có nhu cầu và đủ điều kiện có thể tham gia tự nguyện.

Báo cáo tài chính riêng: Bộ Tài chính sẽ quy định thời điểm áp dụng bắt buộc hoặc tự nguyện dựa trên tình hình thực tế của giai đoạn 1 để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi. 

Với việc áp dụng IFRS, các doanh nghiệp phải thực hiện thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính về các nội dung khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế (nếu có), đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Lời khuyên

Nếu bạn đang học và làm việc theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và dự kiến Việt Nam sẽ chuyển sang áp dụng chuẩn mực quốc tế (IFRS) vào năm 2025, bạn nên làm những điều sau để chuẩn bị cho sự thay đổi này:

- Tìm hiểu về các tiêu chuẩn IFRS, sự khác biệt so với VAS, và cách thức áp dụng chúng trong thực tế kế toán. Điều này giúp bạn có cơ sở hiểu biết rõ ràng để chuẩn bị chuyển đổi.

- Tham gia các khóa đào tạo và nâng cao năng lực: Đăng ký các khóa học hoặc chương trình đào tạo về IFRS để nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc áp dụng IFRS trong công việc kế toán của bạn.

- Đánh giá và lập kế hoạch chuyển đổi từ VAS sang IFRS cho tổ chức hoặc doanh nghiệp mà bạn đang làm việc. Điều này bao gồm xác định các bước cần thiết, nguồn lực và thời gian để thực hiện quá trình chuyển đổi một cách suôn sẻ.

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận nội bộ và cơ quan bên ngoài để đảm bảo rằng các phương pháp áp dụng IFRS được triển khai một cách hiệu quả và khả thi.

- Theo dõi và đánh giá tiến độ chuẩn bị và chuyển đổi sang IFRS để có thể điều chỉnh kế hoạch và các hoạt động cần thiết trong quá trình thực hiện.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng và học hỏi về IFRS từ bây giờ sẽ giúp bạn và tổ chức của bạn sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi này và tận dụng được những cơ hội mới mà nó mang lại.

Nếu bạn quan tâm và muốn nâng cao kiến thức về kế toán theo chuẩn mực quốc tế IFRS, hãy cân nhắc tham gia "Khóa Học Kế Toán Theo Chuẩn Mực Quốc Tế IAS/IFRS", cung cấp kiến thức chi tiết và thực hành về áp dụng IFRS. Khóa học này không chỉ giúp bạn hiểu rõ về các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế mà còn cung cấp kỹ năng thực tiễn để áp dụng thành công trong công việc kế toán của bạn.

LƯU Ý: Việc chuyển đổi sang sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) không có nghĩa là những kiến thức kế toán trước đây (Các quy định và thực tiễn của chuẩn mực kế toán Việt Nam - VAS) sẽ không còn sử dụng được. Thực tế, những kiến thức và kỹ năng kế toán VAS vẫn rất quan trọng và có thể sẽ phải áp dụng song song với IFRS trong quá trình chuyển đổi và trong một số trường hợp cụ thể. 

----------------- 

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán xây dựng, sản xuất, khóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM