• Mẫu 08-MST mới nhất theo Thông tư 95/2016 áp dụng từ ngày 12/8/2016

    Từ ngày 12/08/20116, doanh nghiệp khi mới thành lập hoặc có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải lập mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC, thay thế cho mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

  • Đào tạo kế toán thuế thực hành tại Hà Nội

    Kế toán thuế là một lĩnh vực chiếm rất đông nhân lực kế toán hiện nay, đó là lý do các lớp đào tạo kế toán thuế của Kế Toán Lê Ánh được mở ra liên tục để đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo cũng như làm việc của sinh viên và người làm kế toán.