• Các bước chuẩn bị khi quyết toán với cơ quan thuế

  Quyết toán thuế định kỳ tại doanh nghiệp là nghiệp vụ không doanh nghiệp nào mong đợi vi phải làm việc trực tiếp với cơ quan thuế. Khi có quyết định quyết toán thuế doanh nghiệp phải chuẩn bị những gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết chi tiết các bước chuẩn bị khi quyết toán thuế.

 •  Những kinh nghiệm cần biết khi quyết toán thuế

  Quyết toán thuế là công việc bắt buộc, không mong đợi của tất cả doanh nghiệp vì thường bị cơ quan thuế kiểm tra phát hiện lỗi để xử lý vi phạm hành chính, truy thu thuế. Kế toán cần phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, chứng từ sổ sách giải trình với cơ quan thuế

 • Xử lý trưởng hợp doanh nghiệp quyết toán thuế quá 05 năm

  Doanh nghiệp của bạn thường quyết toán thuế mỗi năm hay theo quy định 05 năm một lần, quyết toán thuế quá 05 có bị phạt không, theo quy định nào, qua thời hạn quyết toán doanh nghiệp có phải quyết toán cho cả 05 năm trước đó. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người chuyển việc

  Người lao động chuyển việc hoặc đang công tác ở hai nơi khác nhau thì thực hiện quyết toán thuế TNCN như thế nào. Trường hợp nào thì người lao động tư quyết toán, trường hợp nào doanh nghiệp phải ủy quyền. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì.

 • Toàn bộ những quy định về người nộp thuế doanh nghiệp cần biết

  Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại điều 2 luật thuế TNCN. Quy định từng trường hợp này cần lưu ý những gì. Tham khảo bài viết nghiệp vụ chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé

 • Quy định về kỳ tính thuế với cá nhân cư trú

  Kỳ tính thuế với cá nhân cư trú được quy đinh chi tiết tại TT111/2013/TT-BTC. Quy định cụ thể về trường hợp này như thế nào, cần lưu ý gì về kỳ tính thuế của cá nhân tổ chức. Các bạn theo doi bài viết nghiệp vụ chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nh

 • Tính thuế từ thu nhập chuyển nhượng bất động sản mới nhất

  Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất đông sản được xác định như thế nào, căn cứ tính thuế với những khoản thu nhập này xác định theo TT92/2015/TT-BTC. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé . 

 • Những rủi ro về thuế doanh nghiệp cần biết

  Doanh nghiệp mua và sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế không tránh khỏi những trường hợp rủi ro cao khi hạch toán thuế. Cụ thể từng trường hợp như thế nào, kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết tại đây nhé.

 • Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con

  Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con.Vợ sinh con thì ngoài chế độ thai sản danh cho vợ thì chồng cũng được hưởng chế độ thai sản, đây là một điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016.

 • Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

  Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục. Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo đang thắc mắc về những chính sách thuế áp dụng với đơn vị mình, có ưu đãi về thuế TNDN hay không? Hoặc có được khấu trừ thuế GTGT không?  Đây là vấn đề được rất nhiều