• Download mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Cuối năm rồi, doanh nghiệp sắp đến thời hạn nộp báo cáo tài chính năm. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp.

 • DOWNLOAD MẪU BÌA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cuối mỗi kỳ, doanh nghiệp phải lập và nộp báo cáo tài chính theo quy định. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bìa báo cáo tài chính theo các hình thức.

 • Download Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

  Từ ngày 1/1/2015, tất cả các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nhỏ muốn áp dụng chế độ cho doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 • Báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Báo cáo tài chính doanh nghiệp thể hiện kết quả của cả quá trình sản xuất kinh doanh và thể hiện quy mô của doanh nghiệp.

 • Cách phân tích Báo cáo Tài chính

  Mục tiêu của Phân tích các Báo cáo Tài chính là cung cấp các thông tin có thể sử dụng được cho những người sử dụng báo cáo tài chính đề ra những quyết định kinh tế. Tuy nhiên, bạn có biết Việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thực hiện dựa trên những chỉ tiêu nào?