• BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

  Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu tới bạn đọc BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và luồng tiền của một doanh nghiệp siêu nhỏ

 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN)

  Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kê toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

 • Cách làm báo cáo tài chính

  Làm báo cáo tài chính cuối năm luôn gây khó khăn với các kế toán. Kế toán thì có nhiều nhưng kế toán lên được báo cáo tài chính lại rất ít. Dưới đây, các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách làm báo cáo tài chính ngắn gọn và tiện lợi nhất.

 • Bảng cân đối kế toán và Hướng dẫn cách lập

  Để có thể lập được một Báo cáo tài chính, người kế toán cần phải hiểu và làm được Bảng cân đối kế toán, đây là kiến thức cơ bản nhất một người kế toán cần có. Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị TS hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định

 • Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

  Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính và ý nghĩa

  Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Phần 1)

  Hướng dẫn chi tiết cách lập các chỉ tiêu trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng với các chỉ tiêu quan trọng và các chỉ tiêu phụ ngoài ra với từng loại hình.

 • Một số điểm lưu ý khi kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập BCTC

  Cuối năm, công việc của Kế toán càng trở lên bận rộn. Kế toán Lê Ánh chia sẻ với các bạn một số thủ thật kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập BCTC cuối năm. Đây là những kinh nghiệm Kế toán rất giá trị của các anh chị kế toán trưởng hiện đang làm việc tại các tổ chức lớn, uy tín và đang tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành  Lê Ánh.

 • Mẫu Nhật ký – Sổ Cái mới nhất theo Thông tư 133

  Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp gồm 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hóa theo nội dụng kinh tế ( Theo tài sản kế toán ).  

 • Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

  Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cái. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133

 • Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

  Sổ nhật ký thu tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn học viên kế toán mẫu Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133

 • Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Sổ nhật ký chi tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp cụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền hoặc cho từng nơi chi tiền. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi các bạn kế toán viên sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

 • DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

  Hệ thống danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC ban hành ngày 22-12-2014 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 1-1-2015. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kế toán, là căn cứ để ghi sổ kế toán

 • Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2017

  Bạn đã biết thời hạn nộp từng loại tờ khai và báo cáo thuế năm 2017 chưa? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết thời hạn nộp tờ khai từng loại thuế năm 2017.

 • Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016

  Từ ngày 01/01/2017,  các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán mới theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho quyết định 48/2006/QĐ-CP.