• Phương pháp phân tích báo cáo tài chính Công ty

  Phân tích báo cáo tài chính là bước đầu tiên để Ngân hàng hoặc nhà đầu tư quyết định cho vay hay đầu tư vào doanh nghiệp.

 • Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Excel

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo lập hàng kỳ để phản ánh toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.

 • Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong 04 báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Số liệu lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ được tổng hợp từ các sổ chi tiết tài khoản tiền và tương đương tiền.

 • So sánh các khoản đầu tư ngắn hạn trong Thông tư 133 và Quyết định 48

  Đầu tư ngắn hạn thuộc phần tài sản trên bảng cân đối kế toán. So sánh giữa thông tư 133/2016 và Quyết định 48, đầu tư ngắn hạn có nhiều sự thay đổi tích cực. 

 • Xử lý chi phí trả trước đã hạch toán năm 2016

  Năm 2016, Công ty bạn phát sinh chi phí trả trước liên quan đến năm 2017 và bạn đã hạch toán đầy đủ. Tuy nhiên, năm 2017, Thông tư 133/2016 sẽ được áp dụng để thay thế Quyết định 48/2006, theo đó, không còn tài khoản chi phí trả trước ngắn hạn nữa.

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong các báo cáo tài chính được dùng để thể hiện doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Báo cáo chỉ ra từ doanh thu của doanh nghiệp, các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh cho đến lợi nhuận sau khi đã trừ hết các chi phí liên quan

 • Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Mẫu số B03 – DNN ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính

  Nhằm giúp đỡ các kế toán viên cũng như học viên trong công việc kế toán ketoanleanh.edu.vn cung cấp Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất theo Mẫu số B03 – DNN ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính

 • Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

  Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Báo cáo tài chính tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính

 • Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

  Thuyết minh báo cáo tài chính là công việc vô cùng quan trọng trong quá trình lập BCTC, dựa vào việc thuyết minh báo cáo tài chính có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư hoặc nắm bắt một cách rõ nét hơn về tình hình tài chính doanh nghiệp. Nhằm giúp các kế toán viên, đặc biệt là các bạn học viên còn thiếu kinh nghiệm.

 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Đối với những người đang theo học ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu tư. Phân tích báo cáo tài chính là một kỹ năng cần thiết và nhà tuyển dụng đánh giá cao những ai có được kỹ năng này

 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNNKLT)

  Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kê toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

 • Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

  Cụm từ "Báo cáo tài chính" chắc hẳn các bạn đều rất quen thuộc. Nhưng "Báo cáo tài chính hợp nhất" thì còn xa lạ với nhiều người.  Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ giải thích chi tiết cho các bạn hiểu Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

 • Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp là cần thiết đối với những người có nhu cầu sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Với tầm quan trọng đó, bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp một cách chi tiết, dễ hiểu.

 • Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

  Khác với báo cáo tài chính thông thường, báo cáo tài chính nội bộ được thiết kế xuất phát trực tiếp cung cấp thông tin tài chính của nhà điều hành và các cấp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp.

 • Download mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

  Cuối năm rồi, doanh nghiệp sắp đến thời hạn nộp báo cáo tài chính năm. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp.