Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2019 mới nhất

Lịch nộp báo cáo thuế vô cùng quan trọng đối với các kế toán và doanh nghiệp. công ty; bài viết sau sẽ cung cấp lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 mới nhất, để tránh tình trạng các cá nhân doanh nghiệp phải đóng tiền phạt vì lỗi nộp chậm thuế do chưa nắm được chính xác lịch nộp tờ khai thuế. Các bạn cùng tham khảo bài viết sau nhé.

 >>>Bài viết xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019:

  • Luật Kế toán 2003, Luật kế toán 2015
  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ./

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

1. Thời hạn nộp thuế môn bài

Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp đang hoạt động

- Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

- Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

 

- Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019.

- Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

 


Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp nêu sau:

  • Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
  • Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
  • Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.
  • Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn năm 2019

thoi-han-nop-thue

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Cuối năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thứ sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019:

Hạn nộp ngày 31/3/2019 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.

3. Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2019

STT

Thời hạn nộp

Kê khai theo tháng

Kê khai theo Quý

1

20/01/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019

 

30/01/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2018

– Tờ khai thuế GTCN Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

2

20/02/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2019

 

3

20/03/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019

 

31/03/2019

– Quyết toán thuế TNDN 2018

– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

– Quyết toán thuế TNDN 2018

– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

4

20/04/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2019

 

30/04/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý I/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

5

20/05/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2019

 

6

20/06/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019

 

7

20/07/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2019

 

30/07/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý II/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý II/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

8

20/08/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2019

 

9

20/09/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2019

 

10

20/10/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2019

 

30/10/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý III/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý III/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

11

20/11/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019

 

12

20/12/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019

 

Như vậy trên đây kế toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn lịch nộp các báo cáo thuế của năm 2019 trong đó có thời hạn nộp thuế môn bài, thời hạn nộp thuế GTGT, thời hạn nộp thuế TNCN, TNDN và thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Các bạn có thể xem thêm: Thời hạn nộp tờ khai thuế và lệ phí môn bài năm 2019

Nếu bạn có nhu cầu học kế toán thuế có thể tham gia khóa học kế toán thuế chuyên sâu của trung tâm kế toán Lê Ánh được được sự giảng dạy và hỗ trợ nghiệp vụ từ các chuyên gia

Bên cạnh khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan