Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mẫu số 03-VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu số 03-VT - Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho được dùng khi doanh nghiệp kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp. Biên bản kiểm nghiệm vật tư được ban hành theo  của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ đến các bạn kế toán viên và học viên biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo mẫu số 03 – VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

>>>Xem thêm: Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu

1. Mục đích lập biên bản kiểm nghiệm

Xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

Tải về: Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

2, Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mẫu số 03-VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:...................

       Mẫu số 03 – VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số: 133/2016/TT-BTC

 

ngày 26/08/2016 của BTC)

 

 

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Ngày…tháng…năm….

                                                                                                                        Số:......................

            - Căn cứ………số…..ngày…..tháng…..năm…..của……………....………

            Ban kiểm nghiệm gồm:

            + Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……....Trưởng ban

            + Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……......... Uỷ viên

            + Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……......... Uỷ viên

            Đã kiểm nghiệm các loại:

 

 

Tên nhãn hiệu,

 

 

 

 

Kết quả kiểm nghiệm

 

Số TT

quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

số

Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Số lượng đúng quy cách, phẩm chất

Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất

Ghi

chú

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………….....................

             ……………………………………………………………………………………........

 

Đại diện kỹ thuật

Thủ kho

Trưởng ban

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)


3. Phương pháp và trách nhiệm ghi biên bản kiểm nghiệm theo mẫu 03 - VT

Góc bên trái của Biên bản kiểm nghiệm ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.
Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:
- Nhập kho với số lượng lớn;
- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có tính chất lý, hóa phức tạp;
- Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa quý hiếm;
Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hóa đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm.
- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa kiểm nghiệm.
- Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất.
- Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại
- Cột 1: Ghi số lượng theo hóa đơn hoặc phiếu giao hàng.
- Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm.
Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý.
Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:
- 1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao hàng.
- 1 bản giao cho phòng, ban kế toán.
Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, thì lập thêm một liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa để giải quyết.

Tags: Cách ghi biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa, biên bản kiểm nghiệm vật tư theo thông tư 200, mẫu kiểm kê hàng tồn kho excel, biên bản kiểm tra chất lượng hàng hóa, phương thức kiểm nghiệm hàng hóa, ...

 KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này.

Bài viết liên quan