Mẫu hóa đơn bán tài sản công mới nhất (Mẫu số 08/TSC)

Chia sẻ mẫu hóa đơn bán tài sản công theo quy định mới nhất (Mẫu số 08/TSC) được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử bắt buộc áp dụng từ ngày 1/7/2022. Tuy nhiên hiện nay đã có rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử.

Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng - Link download file word: Mẫu 08/TSC

»»Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Mẫu hóa đơn bán tài sản công mới nhất - Mẫu số 08/TSC

Mẫu hóa đơn bán tài sản công số 08/TSC

Mẫu hóa đơn bán tài sản công số 08/TSC

Mẫu số 08/TSC

HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN CÔNG         

Mẫu số: …………… 

Ký hiệu: ……………

 

Liên 1: (lưu)

Ngày ……..tháng …....năm ………..

Số: ……………

- Đơn vị bán tài sản NN: ………………………………………………………..

- Địa chỉ: ………………………………….Điện thoại ………………………….

MST/MSĐVCQHVNS:  cccccccccccccc

- Số tài khoản ………………………. tại ……………………………………..

- Bán theo Quyết định số ……ngày …….tháng ……..năm ……của …………

- Hình thức bán: ………………………………………………………………….

- Người mua tài sản NN: …………………………………………………………

- Đơn vị: ………………………… Số tài khoản ………………………………

MST/MSĐVCQHVNS: cccccccccccccc

- Hình thức thanh toán: …………………………………………………………

- Địa điểm vận chuyển hàng đến (*):

- Thời gian vận chuyển (*): Từ ngày ….tháng …năm …đến ngày …tháng … năm…..

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán tài sản: ………………………………………………………..

Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………

NGƯỜI MUA HÀNG

Chữ ký số (nếu có)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Phần gia hạn thời gian vận chuyển (nếu có) (*):

- Lý do gia hạn:

- Thời gian gia hạn vận chuyển: Từ ngày ….tháng …năm …..đến ngày ……tháng …..năm …….

- Đơn vị gia hạn (Ký tên, đóng dấu):

Liên 1: Lưu hóa đơn gốc       Liên 2: Giao cho khách hàng      Liên 3: Dùng cho kế toán thah toán

Các chỉ tiêu có dấu (*) chỉ áp dụng đôi với tài sản là hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu hóa đơn bán tài sản công - Mẫu số 08/TSC được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM