Mẫu phụ lục 03-2A/TNDN Phụ lục chuyển lỗ

Phụ lục 03-2A được lập khi trong kỳ tính thuế doanh nghiệp còn số lỗ được kết chuyển từ các năm trước. Bài viết dưới đây, lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu phụ lục 03-2A Phụ lục chuyển lỗ TNDN

xac-dinh-lo-trong-ky-tinh-thue

1.Thực hiện là phụ lục chuyển lỗ khi

  • Trên tờ quyết toán thuế TNDN( 03/TNDN) năm nay(năm đang làm tờ khai quyết toán): Có chỉ tiêu C4 – Thu nhập tính thuế phát sinh dương.(tưc là có thu nhập bị tính thuế)
  • Có số lỗ của năm trước: chưa được chuyển hoặc chưa chuyển hết. Để xác định được các năm trước lỗ bao nhiêu thì các bạn căn cứ vào:

+ Chỉ tiêu C4 – TNTT của các năm đó: phát sinh âm là năm đó lỗ.

+ Số lỗ còn được chuyển: Thông qua phụ lục chuyển lỗ 03 – 2A/TNDN của các năm trước đã thực hiện khi năm đó lãi.

  • Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục nhưng không được lớn hơn số lãi.

TẢI VỀ: Phụ lục 03-2A/TNDN   học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

2. Cách ghi phụ lục

  • Cột 1: Có 5 dòng ứng với 5 năm được chuyển lỗ gần nhất ở Cột 2
  • Cột 3: Số lỗ phát sinh(tổng số lỗ của các năm ở cột thứ 2)

Căn cứ để đưa vào Cột này là giá trị âm của chỉ tiêu C4 của các năm tương ứng của cột 2 đó. 

  • Cột 4: Ghi số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước

 Ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm. học kế toán thực tế ở đâu tphcm

  • Cột 5 : Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này

Được chuyển bao nhiêu thì phải phụ thuộc vào 2 yếu tố:

+ Số lãi phát sinh trong kỳ (Kiểm tra xem C4(Trên 03/TNDN) đang dương bao nhiêu; tính ra số lãi tối đa được chuyển)

+ Số lãi còn được chuyển (Kiểm tả Cột 6 (trên 03 – 2A/TNDN) – Xem còn bao nhiêu lỗ để chuyển của năm đó)

Lưu ý: Khi ghi Lỗ của năm nào chuyển đúng dòng của năm đó, phải chuyển toán bộ và liên tục nhưng tối đa bằng số lãi

Ví dụ: chuyển lỗ từ các năm sang năm 2015 của công ty TNHH A

Năm 2013, Công ty TNHH A lỗ: 76.907.731 VNĐ
Năm 2014, Công ty TNHH A lỗ: 125.167.881 VNĐ
Năm 2015, Công ty TNHH A  lãi: 106.146.560 VNĐ

Cty Start-UP Coaching được chuyển lỗ như sau:

Chuyển lỗ từ năm 2013 => 2015, số lỗ: 76.907.731 VNĐ
Chuyển lỗ từ năm 2014 => 2015, số lỗ: 29.238.829 VNĐ

Như vậy số lỗ năm 2014 được chuyển lỗ trong vòng 5 năm tiếp theo còn lại là: 95.929.052 VNĐ
>>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)