Mẫu sổ nhật ký bán hàng TT 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký bán hàng là chứng từ đặc biệt đây là một phần của sổ nhật ký chung nên cách thức lập sổ và ghi chép tương tự với sổ nhật ký chung.  Bạn chưa rõ về phương pháp và cách sử dụng mẫu sổ nhật ký bán hàng, trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về mẫu sổ nhật ký bán hàng TT133/2016/TT-BTC.

>>>Xem thêm: Bảng kiểm kê quỹ mẫu 08a-TT

Mục đích lập sổ nhật ký bán hàng

Sổ này được lập để ghi chép nghiệp vụ mua bán hàng hóa của doanh nghiệp theo hình thức thu tiền sau ( bán chịu). Nếu người mua trả tiền trước khi phát sinh nghiệp vụ mua bán hàng hóa thì cũng ghi vào sổ nhật ký bán hàng.

Mẫu sổ nhật ký bán hàng TT 133/2016/TT-BTC

 

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S03a4-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Năm ……

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Phải thu từ người mua (ghi Nợ)

Ghi Có tài khoản doanh thu

Số hiệu

Ngày, tháng

Hàng hóa

Thành phẩm

Dịch vụ

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 Hình ảnh mẫu sổ nhật ký bán hàng theo TT 133/2016/TT-BTC

>> Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ

Phương pháp lập sổ nhật ký bán hàng

Trên chứng từ ghi sổ nhật ký bán hàng có lần lượt các cột A, B, C, D và cột phụ 1,2,3,4. Ta thực hiện ghi như sau:

  • Cột A: Ghi ngày tháng, ghi sổ học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  • Cột B, C: điền sổ hiệu ngày, tháng lập chứng từ dùng để là căn cứ ghi sổ
  • Cột D: Tóm tắt lại nội dung nghiệp vụ phát sinh chứng từ kế toán
  • Cột 1: Ghi sổ tiền phải thu từ người mua dựa vào doanh thu bán hàng
  • Cột 2,3,4: Lập theo yêu cầu của doanh nghiệp và ghi doanh thu tương ứng với từng loại nghiệp vụ: bán hàng, mua bán, dịch vụ… Nếu doanh nghiệp mở sổ này với từng loại doanh thu: bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản và dịch vụ. Nếu không cần thiết doanh nghiệp có thể gộp 3 cột thành 1 cột và ghi doanh thu bán hàng chung.

Cuối trang sổ tiến hành cộng sổ lũy kế để chuyển sang trang sau ở đầu trang, ghi sổ công trang trước chuyển sang.

Bạn đọc tải miễn phí mẫu sổ nhật ký bán hàng theo TT133/2016 tt-btc: Tại Đây

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu sổ nhật ký bán hàng số S03a4-DNN được ban hành theo thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu sổ nhật ký bán hàng Excel, sổ nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng bằng Excel, mẫu sổ bán hàng, sổ ghi chép bán hàng hàng ngày, sổ bán hàng chi tiết

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh) 

Bài viết liên quan