Nguyên tắc và yêu cầu lập báo cáo tài chính mới nhất áp dụng theo thông tư 24/2024-BTC

Bài viết "Nguyên tắc và yêu cầu lập báo cáo tài chính theo Thông tư 24/2024/TT-BTC"  của Kế toán Lê Ánh sẽ giới thiệu những quy định mới nhất về lập báo cáo tài chính. Thông tư này nhằm nâng cao tính minh bạch, chính xác và trách nhiệm trong công tác kế toán, giúp các đơn vị kế toán thực hiện nghiệp vụ hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Hãy cùng khám phá những điểm quan trọng để đảm bảo báo cáo tài chính luôn chính xác và đáng tin cậy.

1: Nguyên tắc và yêu cầu lập báo cáo tài chính

Tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư 24/2024/TT-BTC quy định về nguyên tắc và yêu cầu lập báo cáo tài chính như sau:

- Phải được lập trên căn cứ thông tin, số liệu kế toán sau khi đã khóa sổ kế toán.

- Phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Trường hợp trình bày không nhất quán, thì đơn vị kế toán phải thuyết minh rõ lý do.

- Phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo. Đồng thời, phải trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị kế toán. Đơn vị kế toán phải thuyết minh đầy đủ các thông tin, số liệu đã trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC.

- Thông tin, số liệu trình bày phải bao gồm toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong phạm vi đơn vị kế toán. Số liệu trình bày trên các chỉ tiêu của báo cáo tài chính phải phù hợp và thống nhất với số liệu đã ghi sổ kế toán các tài khoản tương ứng.

Việc bỏ sót thông tin, số liệu các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong năm không trình bày trên báo cáo tài chính của đơn vị kế toán được coi là hành vi để ngoài sổ kế toán.

- Phải bao gồm thông tin tài chính của bản thân đơn vị kế toán và các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Riêng các giao dịch nội bộ phát sinh trong năm của đơn vị kế toán phải được loại trừ hết trước khi lập báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư này.

- Phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định, nội dung thông tin, số liệu phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, tin cậy, thông tin, số liệu phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.

- Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp làm thay đổi thông tin, số liệu trình bày trên báo cáo tài chính đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền hoặc đã được công khai.

Trường hợp phải điều chỉnh thông tin, số liệu trình bày trên báo cáo tài chính đã được nộp hoặc đã được công khai, thì phải đảm bảo các nguyên tắc điều chỉnh thông tin, số liệu theo quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bên cạnh đó, Thông tư 24/2024/TT-BTC cũng quy định đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính năm cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31/12 theo quy định của Luật Kế toán 2015.

Báo cáo tài chính phải được nộp trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định.

fd0ec7be31ef93b1cafe

 

2. Nơi nhận báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiêp

Căn cứ vào khoản 6 Điều 9 Thông tư 24/2024/TT-BTC có quy định cụ thể về nới nhận báo cáo tài chính năm như sau:

- Đơn vị kế toán cấp trên.

- Cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước đối với đơn vị kế toán không có đơn vị kế toán cấp trên, gồm:

+ Đơn vị kế toán thuộc địa phương quản lý nộp báo cáo cho cơ quan tài chính cùng cấp và kho bạc nhà nước nơi giao dịch;

+ Đơn vị kế toán thuộc trung ương quản lý nộp báo cáo cho cơ quan tài chính cùng cấp và kho bạc nhà nước (Cục Kế toán nhà nước).

- Cơ quan thuế trong trường hợp đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải nộp thuế theo quy định pháp luật thuế.

Lưu ý: Thông tư 24/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/1/20254

3. Mẫu B04/BCTC thuyết minh báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24?

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp là Mẫu số B04/BCTC được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BTC, mẫu có dạng như sau:

Thông tư 24/2024/TT-BTC thiết lập các tiêu chuẩn mới cho việc lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính minh bạch và chính xác. Việc nắm vững và áp dụng đúng các quy định này sẽ giúp các đơn vị kế toán hoạt động hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính công.

Bài viết được biên soạn bởi Kế toán Lê Ánh, dựa trên các quy định mới nhất từ Thông tư 24/2024/TT-BTC. Chúc bạn thành công!

                                     ...........................................

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợpkhóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chínhkhóa học chứng chỉ kế toán trưởngkhóa học kế toán cho chủ doanh nghiệpkhóa học kế toán hành chính sự nghiệp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM