Quy định về kỳ tính thuế với cá nhân cư trú

Kỳ tính thuế với cá nhân cư trú được quy đinh chi tiết tại TT111/2013/TT-BTC. Quy định cụ thể về trường hợp này như thế nào, cần lưu ý gì về kỳ tính thuế của cá nhân tổ chức. Các bạn theo doi bài viết nghiệp vụ chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

>>>>Xem thêm: Toàn bộ những quy định về người nộp thuế doanh nghiệp cần biết

Hương dẫn chi tiết về kỳ tính thuế do Bộ Tài chính ban hành như sau.

Theo hướng dẫn tại điều 6 của pháp luật quy định tại TT11/2013/TT-BTC thì kỳ tính thuế với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú áp dụng như sau:

I. Quy định về kỳ tính thuế tại với cá nhân cư trú 

a) Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động 
b) Kỳ tính thuế theo được chia theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; các loại thu nhập do nhượng quyền thương mại và thu nhập từ kế thừa hay thu nhập có được từ quà tặng. 
c)Lưu ý vè kỳ tính thuế được áp dụng theo từng lần chuyển nhương hoặc áp dụng theo năm với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Nếu cá nhân tính thuế theo năm với từng lần chuyển nhượng hoặc áp dụng từ chuyển nhượng chứng khoán.

Trong trường hợp này thì cá nhân cư trú áp dụng với kỳ tính thuế phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế. 

thue

Kỳ tính thuế áp dụng với cá nhân cư trú như thế nào 

II. Áp dụng kỳ tính thuế với cá nhân không cư trú 

Lưu ý về trường hợp kỳ tính thuế với cá nhân không cư trú sẽ được tính theo từng lần có phát sinh thu nhập với những khoản thu nhập có chịu thuế. 

Đã được quy định chi tiế tại mục VI, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC qui định về kỳ tính thuế:

Chi tiết với cá nhân cư trú 

1.1. Nếu có kỳ tính thuế theo năm: tính với người lao động có thu nhập từ kinh doanh và thu nhập khác từ tiền công, tiền lương. 
Nếu trong năm dương lịch, cá nhân cư trú có mặt ở Việt Nam trong thời gian từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được tính theo năm dương lịch.
Trương hợp này trong năm dương lịch, cá nhân có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày, tính trong 12 tháng liên tục từ ngày kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.  Xang năm thứ 02 sẽ tính thuế theo năm dương lịch. 
Ví dụ: Bà A có quốc tịch tại Thụy Điểm đến Việt Nam từ ngày 15/5/2015. Trong năm 2015,  Thời gian bà A có mặt tại Việt Nam tổng cộng 140 ngày, trong năm 2016 tinh đến thơi điểm thời điểm hiện tại có mặt ở Việt Nam trên 43 ngày. Như vậy, năm tính thuế của Bà A được tính từ ngày 15/5/2015 đến hết ngày 14/5/2016. Năm tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2016 áp dụng đến hết ngày 31/12/2016. 

1.2.Lưu ý về kỳ tính thuế áp dụng theo từng lần cá nhân phát sinh thu nhập phát sinh từ các nguồn: đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; trúng thưởng; từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại; thừa kế; các khoản thu nhập từ quà tặng. Học kế toán thuế
1.3. Lưu ý về  kỳ tính thuế áp dụng với từng lần chuyển nhượng theo năm áp dụng với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán . Trường hợp cá nhân cư trú áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.

Trường hợp áp dụng với cá nhân không cư trú

Lưu ý về kỳ tính thuế với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập với thu nhập chịu thuế. Trong trường hợp cá nhân kinh doanh không có cư trú theo địa điểm kinh doanh có cố định theo cửa hàng và quầy hàng thì kỳ tính thuế sẽ được áp dụng với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ những quy định cần biết về kỳ tính thuế theo quy định.

Bạn đọc quan tâm tham khảo thêm bài viết: Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

 Tham gia vào khóa học kế toán cấp tốc tại Lê Ánh để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc.

Ngoài các khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!