Quy định về lập báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính cần được lập đúng quy định và nộp đúng thời hạn. Quy định về lập báo cáo tài chính năm 2017 có thay đổi gì so với các năm trước không?

Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp lại những quy định về lập báo cáo tài chính năm 2017 để giúp các bạn dễ dàng hơn trong quá trình lập báo cáo tài chính.

>>> Xem thêm: Cách kiểm tra nhanh báo cáo tài chính

1. KỲ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính được lập theo quý hoặc theo năm.

 • Tất cả các loại hình doanh nghiệp đều phải lập báo cáo tài chính theo năm.
 • Chỉ có một số loại hình doanh nghiệp được quy định phải lập báo cáo tài chính quý. Những loại hình doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính quý theo quy định bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, những doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

Quy-trinh-lam-bao-cao-tai-chinh

  Quy định về kỳ lập báo cáo tài chính

2. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Có một số doanh nghiệp bắt buộc trước khi nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan liên quan phải tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính đã lập. Bao gồm các doanh nghiệp sau:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
 • Doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán

3. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN ÁP DỤNG NĂM 2016

Tùy thuộc vào đặc điểm, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong những chế độ kế toán sau để thực hiện:

 • Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (áp dụng đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ)
 • Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Được áp dụng đối với những doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thực hiện theo thông tư 200)

4. NƠI NHẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Sở Tài chính

Cơ quan thuế

Cơ quan Thống kê

Doanh nghiệp mẹ (Doanh nghiệp cấp trên)

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Ủy ban chứng khoán NN và sở giao dịch chứng khoán

Ban quản lý khu chế xuất

Doanh nghiệp nhà nước

         X

        X

          X

         X

          X

 

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

         X

         X

          X

          X

 

          X

 

Doanh nghiệp ở khu chế xuất, khu CN, khu CN cao

 

         X

           X

           X

          X

 

          X

Doanh nghiệp còn lại

 

         X

           X

           X

           X

 

 

Xem thêm: Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng

5. BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẢI NỘP

 • Bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh doanh nghiệp phải nộp cho các cơ quan quản lý bao gồm những mẫu biểu sau:
 • Bảng cân đối kế toán,
 • Báo cáo kết quả kinh doanh,
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48 không cần nộp),
 • Thuyết minh báo cáo tài chính,
 • Bảng cân đối số phát sinh (Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 không cần nộp),
 • Quyết toán thuế TNDN và các phụ lục đi kèm

6. THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mỗi loại hình doanh nghiệp có thời hạn nộp báo cáo tài chính khác nhau.

a. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

Các công ty con phải nộp báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ chậm nhất là sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty mẹ nộp báo cáo tài chính chậm nhất là sau 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác:

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Chi nhánh, đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

7. CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

a. Doanh nghiệp được phép gộp Báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp mới thành lập từ 1/10/2016

Doanh nghiệp giải thể, dừng kinh doanh vào quý 1/2017

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp nên làm công văn đề nghị gộp báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế quản lý

b. Doanh nghiệp không phải lập Báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp xin tạm dừng kinh doanh từ 1/1/2016 tới 31/12/2016

Kế toán Lê Ánh vừa chia sẻ cho bạn bài viết quy định về lập báo cáo tài chính năm 2018. Mong rằng bài viết sẽ giá trị cho các bạn đang học lên báo cáo tài chính.

Các bạn quan tâm có thể xem thêm bài viết: Một số lưu ý trong mùa quyết toán thuế

Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở tphcm và Hà Nội được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 nănm đến 20 năm kinh nghiệm)

Kế toán Lê Ánh luôn hướng đến là địa chỉ đào tạo kế toán uy tín nhất 

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bài viết liên quan