Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung tức là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp trong kỳ sẽ được ghi nhận vào sổ nhật ký chung dựa trên các chứng từ kế toán.Sau đó, từ số liệu trên Nhật ký chung kế toán vào sổ cái từng đối tượng kế toán.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200.

>>> Xem thêm: 03 bước nộp báo cáo tài chính qua mạng

1. Căn cứ ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

  • Chứng từ kế toán thực tế phát sinh đã được kiểm tra tại doanh nghiệp trong kỳ: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Hóa đơn, Phiếu kế toán…

2. Đánh giá hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

  • Ưu điểm:
  • Mẫu sổ đơn giản, dễ thực hiện, thuân tiện cho phân công lao động kế toán;
  • Có thể thực hiện đối chiếu, kiểm tra về số liệu kế toán cho từng đối tượng kế toán ở mọi thời điểm
  • Cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý.
  • Nhược điểm:
  • Phải ghi chép nhiều nên phù hợp với doanh nghiệp các nghiệp vụ phát sinh trong ngày ít

3. Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

  • Hàng ngày: khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó dựa vào số liệu trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản. Nếu doanh nghiệp có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì sau khi ghi sổ nhật ký chung, kế toán ghi vào các sổ chi tiết liên quan.
  • Định kỳ:

+ Cộng số liệu trên Sổ Cái

+ Lập bảng cân đối số phát sinh

+ Đối chiếu số liệu sổ cái với số liệu trên sổ kế toán chi tiết

+ Dựa vào số liệu trên sổ cái đã được kiểm tra lập Báo cáo tài chính.

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

 

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai