Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý là  bảng do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng bạc lập để theo dõi về loại, số lượng, đơn giá, thành tiền của các mặt hàng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý mà doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh…

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu đến các bạn kế toán viên bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

bang-ke-vang-bac

>>>>>>Xem thêm: Biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Tải: Mẫu bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý

Mẫu bảng kê vàng bạc, kim khí quý,  đá quý

Đơn vị:…………………………………..

Bộ phận:………………………………...

Mẫu số: 07-TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ, VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

 

(Đính kèm phiếu…………….

Ngày…..tháng……năm……)

Quyển số:……….

Số……………….

 

STT

Tên, loại, quy cách, phẩm chất

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

 

Ngày…..tháng…..năm…..

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp (nhận)

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người kiểm nghiệm

   (Ký, họ tên)

2. Mục đích bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý dùng để liệt kê số vàng, bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng, bạc, kim khí quý, đá quí có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ. khóa học kế toán doanh nghiệp

3. Phương pháp và trách  nhiệm ghi Bảng kê vàng, kim khý quý, đá quý

Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, quy cách, phẩm chất của vàng, bạc, kim khí quý, đá quý,…

Cột C: Ghi đơn vị tính( gam, chỉ, kg )

Cột 1: Ghi số lượng của từng loại.

Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại

Cột 3: Bằng cột 1 nhân với cột 2

Lưu ý: Khi cần thiết, tại cột B có thẻ ghi rõ ký hiệu của loại vàng, bạc, đá quý,…

Bảng kê do người đứng ra kiểm nghiệm lập thành 2 liên, 1 liên đính kèm với phiếu thu(chi) chuyern cho thủ quỹ để làm thử tục nhập xuất quỹ và 1 liên giao cho người nộp (hoặc nhận).

Bảng kê phải có đầy đử chữ ký và ghi rõ họ tên như quy định.

Trên đây là mẫu Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý được kế toán Lê Ánh tách ra từ phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính để các bạn có thể tải về sử dụng một cách dễ dàng và có kèm theo hướng dẫn cách ghi chi tiết theo mẫu 07 -TT theo đúng quy định

Xem thêm: Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán cho mọi đối tượng và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.