Bảng tính và phân bố khấu hao TSCĐ

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu số 06 - TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

>>>Xem thêm: Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Bảng tính và phân bố khấu hao TSCĐ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 06 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:………….

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng….. năm…..

Số TT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng

Nơi sử dụng

 

Toàn DN

TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 - Giá thành SX)

TK 642 Chi phí quản lý kinh doanh

TK 241 XDCB dở dang

TK 242 Chi phí trả trước

TK 335 Chi phí phải trả

 

Hoạt động ……

Hoạt động ……

Hoạt động ……

Hoạt động ……

 

Nguyên giá TSCĐ

Số khấu hao

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

I. Số khấu hao trích tháng trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

II. Số KH TSCĐ tăng trong tháng

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

III. Số KH TSCĐ giảm trong tháng

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IV. Số KH trích tháng này (I + II - III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập bảng
(Ký, họ tên)

Ngày…. tháng .... năm….
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kết cấu và nội dung chủ yếu Bảng tính và phân bố khấu hao TSCĐ

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ có các cột dọc phản ánh số khấu hao phải tính cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ và các hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao tăng, giảm và số khấu hao phải tính trong tháng này.

Cơ sở lập:

+ Dòng khấu hao đã tính tháng trước lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước.

+ Các dòng sổ khấu hao TSCĐ tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng TSCĐ có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Dòng số khấu hao phải tính tháng này được tính bằng (=) Số khấu hao tính tháng trước cộng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng.

Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng để ghi vào các Bảng kê và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành

Trên đây là mẫu số 06 - TSCĐ Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 133. Với mong muốn được chia sẽ nhứng kiến thức thật bổ ích cho kế toán. Nếu các bạn có những vướn mắc về kế toán hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn luôn và sẵn sàng đem lại cho bạn những kỹ năng, cũng như kinh nghiệm kế toán thực tế tốt nhất cho bạn .

>>> Xem thêm: Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200, download mẫu số 06-tscđ, bài tập lập bảng khấu hao tài sản cố định, bảng trích khấu hao tài sản cố định 2014, bài tập tính và phân bổ khấu hao tscđ, cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng, cách tính khấu hao tài sản cố định trên excel, khung thời gian khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bài viết liên quan