Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong 04 báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Số liệu lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ được tổng hợp từ các sổ chi tiết tài khoản tiền và tương đương tiền.

Bài viết dưới đây đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Excel

1. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel

2. Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel

>>> Chi tiết cách lập từng chỉ tiêu trên báo cáo LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ, xem tại Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

- Cột số năm trước: Căn cứ vào Cột năm nay của “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ “ năm trước.

- Cột Số năm nay :

Để lập được báo cáo này, bên Bảng nhập liệu, bạn xây dựng thêm một cột “Chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ”.

Bước 1: Bôi đen toàn bộ dữ liệu của cả kỳ kế toán và đặt lọc.

Bước 2: Tại cột định khoản Nợ/Có bạn lọc lên TK 111, khi đó toán bộ các nghiệp vụ về thu, chi tiền mặt được hiện lên.

Bước 3: Trên cột TK đối ứng lọc lần lượt từng TK đối ứng vừa lọc khi đó bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ. Nội dung này tương ứng với từng chỉ tiêu nào trên “BC lưu chuyển tiền tệ“ thì bạn gắn mã số của chỉ tiêu đó cho nghiệp vụ tương ứng. Nếu nội dung lọc lên mà không biết đưa vào chỉ tiêu nào thì đưa vào Thu khác hoặc Chi khác từ hoạt động kinh doanh

Bước 4: Sau khi thực hiện xong tất cả các TK đối ứng của TK 111 thì bạn thôi lọc tại cột TK đối ứng -> Tại cột TK Nợ/Có bạn lọc TK 112 và thực hiện quy trình tương tự như với TK 111. Thực hiện xong bạn thôi lọc ở tất cả các cột.

Bước 5: Sau khi đặt xong chỉ tiêu cho tất cả các nghiệp vụ liên quan đến 111 và 112. Tại cột Số năm nay của Báo cáo LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ bạn đặt hàm SUMIF cho từng chỉ tiêu, với:

-    Dãy điều kiện là cột “Chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ” trên Bảng nhập liệu

-    Điều kiện cần tính là các mã số trên Báo Cáo LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

-    Dãy ô tính tổng: đối với các chỉ tiêu Thu là cột phát sinh Nợ của BẢNG NHẬP LIỆU, đối với các chỉ tiêu chi là cột phát sinh Có của BẢNG NHẬP LIỆU

Bước 6: Sau khi đặt công thức xong bạn copy công thức tại ô chỉ “Thu” tới các chỉ tiêu “Thu” còn lại. Đối với các chỉ tiêu “Chi” bạn cần đặt dấu trừ (-) đằng trước, sau đó copy công thức đó tới các chỉ tiêu “Chi” còn lại.

Bước 7: bạn dùng hàm SUM tính tổng các chỉ tiêu 20, 30, 40, 50, bạn tính ra chỉ tiêu 60 từ tiền mặt và Tiền gửi đầu năm. Tính ra chỉ tiêu 70 sau đó đối chiếu chỉ tiêu 70 với chỉ tiêu 110 trên CĐKT mà khớp nhau thì Báo Cáo LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ của bạn đã làm đúng.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh đó, nếu bạn quan tâm đến các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng liên hệ theo số hotline hoặc truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.vn được biết được các thông tin chi tiết về các khoá học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan