Cách xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

Đã có nhiều trường hợp hóa đơn của bạn bị cháy, hỏng, hoặc mất. Trong tình huống đó, chúng ta cần làm gì? Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

mat-chay-hong-hoa-don

>>>> Xem thêm: Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn - thông tư 39/2014

I. Cách xử lý nếu mất, cháy, hỏng hoá đơn 

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2.Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

3.Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

4.Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

II. Quy định về mức phạt khi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn GTGT

muc-phat-khi-mat-hoa-don

Theo quy định tại nghị định 49/2016/NĐ-CP khi mất, hỏng, cháy hóa đơn cả người bán và người mua đều có mức phạt trong các trường hợp khác nhau cụ thể như sau :

a) Đối với người bán

+ Phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ với một trong các hành vi sau đây của người bán:

– Lập hoá đơn GTGT sai thời điểm theo quy định của pháp luật về hoá đơn bán hàng háo và cung cấp dịch vụ.

– Hoá đơn GTGT được lập không theo đúng số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

– Ngày tháng năm ghi trên hoá đơn đã lập trước ngày mua hoá đơn GTGT của cơ quan thuế.

– Hoá đơn GTGT được lập nhưng không giao cho người mua. Trừ trường hợp người mua không lấy hoá đơn hoặc hoá đơn được lập theo bảng kê. Và được ghi rõ ràng trên hoá đơn về việc này.

– Không lập hoá đơn tổng hợp hoặc bảng kê hoá đơn theo quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ.

– Lập sai về loại hoá đơn về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật và đã giao hoá đơn cho người mua hoặc đã kê khai thuế với cơ quan thuế.

– Trường hợp làm mất, cháy hỏng  hoá đơn GTGT đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn . Hoặc hoá đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Trừ trường hợp hoá đơn bị mất, cháy hỏng do hoả hoạn, thiên tai hoặc do sự việc bất ngờ, bất khả kháng khác thì mới không bị xử phạt.

– Đối với trường hợp hoá đơn GTGT bị mất, cháy hỏng đã lập, người bán và người mua lập biên bản ghi nhận lại sự việc, người bán kê khai và nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ để chứng minh cho hoạt động mua bán hàng hoá và có một tình tiết giảm nhẹ sự việc thì xử phạt ở mức độ tối thiểu của khung hình phạt tiền, nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì mức độ sẽ là xử phạt cảnh cáo.

– Với trường hợp mà người bán tìm lại được hoá đơn GTGT mà đã bị mất khi cơ quan thuế chưa ra quyết định xử phạt thì người bán sẽ không bị phạt tiền.

– Nếu mất, cháy hỏng hoá đơn GTGT, trừ liên giao cho KH trong thời gian lưu trữ thì người bán sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật kế toán.

b) Đối với người mua

– Phạt tiền từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ đối với trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn GTGT đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán thực tế, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách. Trừ trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự việc bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Trường hợp hoá đơn đã lập (liên giao cho KH), người mua và người bán lập biên bản ghi nhận lại sự việc mất, cháy, hỏng hoá đơn. Người bán đã kê khai và nộp thuế, có hợp đồng kinh tế và chứng từ chứng minh hoạt động mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cùng một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu, nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì sẽ xử phạt ở mức cảnh cáo.

– Đối với người hợp mà người mua tìm lại được hoá đơn đã mất khi mà cơ quan thuế chưa ban hành ra quyết định xử phạt đối với người mua thì sẽ không bị phạt tiền.

Trên đây là chia sẻ của kế toán Lê Ánh về cách xử lý trong các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn. Tin rằng sau bài viết này nếu gặp phải một trong các trường hợp trên các bạn đã biết xử lý theo đúng quy định

>>>>> Bài viết tham khảo: Hướng dẫn cách lập biên bản mất hóa đơn mới nhất

Kế toán Lê Ánh - nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thực tế chuyên nghiệp, với giảng viên đứng lớp 100% là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiện đang là kế toán trưởng, giám đốc tài chính, nghiệp vụ XNK tại các doanh nghiệp lớn rất sẵn lòng giải đáp những thắc mắc cho bạn nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình học và làm kế toán.

Đặc biệt, bạn có thể tham gia lớp kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tpHCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.

Bên cạnh chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!