Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán chiết khấu thương mại năm 2016

Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp bán giảm trừ cho doanh nghiệp mua hàng khi đạt được mức doanh thu nào đó.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán chiết khấu thương mại trong từng trường hợp cụ thể.

>>> Xem thêm: Mô tả chi tiết các công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

1. Khái niệm chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà đơn vị bán hàng giảm trừ cho đơn vị mua hàng khi mua với số lượng lớn.

Ví dụ: Công ty Thời trang D&A có chính sách bán hàng là khi khách hàng mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được chiết khấu 10% trên giá bán. Tỷ lệ 10% chiết khấu đó được gọi là chiết khấu thương mại.

2. Cách hạch toán chiết khấu thương mại với bên bán

a. Giá bán ghi trên hóa đơn là giá sau khi đã giảm chiết khấu thương mại, trên hóa đơn không tách riêng phần chiết khấu thương mại.

- Nguyên tắc: Hạch toán như hóa đơn bán hàng thông thường, không có chiết khấu thương mại.

-  Định khoản:

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 111,112,131: Tổng  phải thu.
   Có TK 511: DT đã giảm chưa VAT.
   Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.

Cuối kì:

Nợ TK 511: Phần chiết khấu thương mại

      Có TK 521: Phần chiết khấu thương mại

Nợ TK 111, 112, 131

         Có TK 511

 

Cuối kì:

Nợ TK 511: Phần chiết khấu thương mại

      Có TK 521: Phần CKTM

b. Khách hàng mua hàng nhiều lần mới đạt được chiết khấu, phần chiết khấu này được ghi vào Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng lần cuối cùng.

- Nguyên tắc: Hạch toán riêng phần chiết khấu thương mại vào TK 521
- Định khoản:

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK131: Tổng  phải thu.
   Có TK 511: DT chưa chiết khấu
   Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.

Chiết khấu thương mại:

Nợ TK 521: Phần chiết khấu TM

Nợ TK 3331: Thuế GTGT được giảm

    Có TK 131: Tổng doanh thu giảm cho người mua

Cuối kì:

Nợ TK 511: Phần chiết khấu thương mại

      Có TK 521: Phần chiết khấu thương mại

Nợ TK131: Tổng  phải thu.
   Có TK 511: DT chưa chiết khấu

Chiết khấu thương mại:

Nợ TK 521: Phần chiết khấu TM

    Có TK 131: Tổng doanh thu giảm cho người mua

 

Cuối kì:

Nợ TK 511: Phần chiết khấu thương mại

      Có TK 521: Phần CKTM

Ví dụ: Doanh nghiệp có hóa đơn bán hàng như sau: (Công ty Lạc Việt tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
 hoa-don-CKTM
Công ty Lạc Việt sẽ định khoản hóa đơn bán hàng này như sau:

• Hạch toán doanh thu:

Nợ TK131NH: 110.000.000  

Có TK 511:    100.000.000

Có TK 3331:    10.000.000

• Hạch toán chiết khấu thương mại

Nợ TK 521:           5.000.000

Nợ TK 3331:            500.000

Có TK 131NH: 5.500.000 

• Khi Công ty TNHH Nam Hồng chuyển khoản tiền hàng:

Nợ TK 1121: 104.500.000 

Có TK 131NH: 104.500.000

c. Khi kết thúc chương trình, bên bán mới lập hóa đơn chiết khấu thương mại.

- Nguyên tắc: Dựa vào hóa đơn hạch toán phần chiết khấu thương mại vào TK 521

- Định khoản:

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 521: Phần chiết khấu TM

Nợ TK 3331: Thuế GTGT

    Có TK 131: Tổng doanh thu

Cuối kì:

Nợ TK 511: Phần chiết khấu thương mại

      Có TK 521: Phần chiết khấu thương mại

Nợ TK 521: Phần chiết khấu TM

    Có TK 131: Tổng doanh thu

 

Cuối kì:

Nợ TK 511: CKTM trong kì

      Có TK 521: CKTM trong kì

3. Cách hạch toán chiết khấu thương mại với bên mua

- Nguyên tắc: Hạch toán như hóa đơn mua hàng thông thường, ghi theo giá đã giảm trừ chiết khấu thương mại.

- Định khoản:

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 156: Giá mua đã giảm chưa VAT

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán

Nợ TK 156: Giá mua đã giảm chưa VAT

     Có TK 111,112,331: Tổng thanh toán

Ví dụ: Tiếp Ví dụ phần 2
 


Công ty TNHH Nam Hồng sẽ định khoản hóa đơn này như sau:
 
Nợ TK 156: 95.000.000
Nợ TK 1331: 9.500.000
Có TK 112: 104.500.000
Tham khảo Thực hành nghiệp vụ mua hàng hưởng chiết khấu thương mại trên phần mềm Misa do Cô Lê Ánh hướng dẫn chi tiết dưới đây:
 KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có các cở sở chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.vn.

Một số tìm kiếm liên quan:

cách hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng              hạch toán chiết khấu thương mại theo thông tư 200
hạch toán chiết khấu thương mại bên bán                             hạch toán chiết khấu thương mại trên misa
hạch toán chiết khấu thương mại hàng bán ra                       hạch toán chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán
chiết khấu thương mại hạch toán thế nào                              chiết khấu thương mại hạch toán như thế nào

Đánh giá:

Bài viết liên quan