Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNCN theo lương NET mới nhất năm 2016

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNCN theo lương NET mới nhất năm 2016 trong thực tế nhiều doanh nghiệp trả lương cho người lao động theo lương NET.

Khi trả lương theo lương NET, nếu có phát sinh thuế TNCN, doanh nghiệp sẽ phải chịu thay cho người lao động.

>>> Xem thêm: Cách tính thuế và quyết toán thuế TNCN của những lao động có thu nhập từ 2 nơi

1. Đặc điểm của lương NET

 • Lương NET là lương người lao động thực nhận sau khi đã trừ các khoản thuế TNCN, BHXH, BHYT… mà doanh nghiệp trả thay cho người lao động.
 • Doanh nghiệp chịu toàn bộ phần thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN và nộp thay cho người lao động.
 • Doanh nghiệp được tính các chi phí phải chịu và nộp thay cho người lao động (thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN) vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
 • Để tính số thuế TNCN doanh nghiệp nộp thay cho người lao động, phải quy đổi khoản thu nhập không gồm thuế thành thu nhập tính thuế.

 2. Công thức tính thu nhập không bao gồm thuế làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các lợi ích đơn vị trả thay – các khoản giảm trừ.

Trong đó:

 • Thu nhập thực nhận: chính là lương NET hay số tiền mà người lao động được nhận hàng tháng.
 • Các lợi ích đơn vị trả thay: Là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do đơn vị trả thay cho người lao động như tiền thuê nhà, tiền học, các khoản đóng góp khác (Đối với tiền thuê nhà thì không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà)).
 • Các khoản giảm trừ: là khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân, giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 3. Bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế (Phụ lục 02/PL-TNCN ban hành kèm thông tư 111/2013/TT-BTC)

bang-quy-doi-thu-nhap-tinh-thue

Sau khi tính ra thu nhập tính thuế, các bạn tính số thuế TNCN phải nộp theo bảng sau: học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất tphcm

bang-quy-doi-thu-nhap-khong-bao-gom-thue-ra-thu-nhap-tinh-thue

4. Ví dụ

Bà Lan là nhân viên của Công ty Nam Hồng, trong hợp đồng lao động công ty Nam Hồng ký với bà Lan, bà Lan được nhận lương NET hàng tháng là 20 triệu đồng, ngoài ra bà Lan được Công ty trả chi phí thuê nhà. Hàng tháng, chi phí thuê nhà của bà Lan là 4 triệu đồng, bà Lan phải đóng bảo hiểm bắt buộc 1 triệu đồng. Bà Lan có 1 người phụ thuộc là con gái 8 tuổi.

Bước 1:Xác định chi phí thuê nhà được tính vào thu nhập quy đổi.

 • Thu nhập làm căn cứ quy đổi không bao gồm tiền thuê nhà là: 20.000.000 – (9.000.000 + 3.600.000 + 1.000.000) = 6.400.000 (đồng)
 • Thu nhập tính thuế (theo PL02/TNCN) là:  (6.400.000 – 250.000)/0.9 = 6.833.333 (đồng)
 • Tổng thu nhập chịu thuế của bà Lan là: 6.833.333 + 9.000.000 + 3.600.000 + 1.000.000 =20.433.333 (đồng)

- 15% tổng thu nhập chịu thuế của bà Lan là: 20.433.333 x 15% = 3.064.950 (đồng)

Như vậy, tiền thuê nhà được tính vào thu nhập quy đổi của bà Lan là 3.064.950 đồng.

Bước 2: Xác định số thuế TNCN bà Lan phải nộp

 • Thu nhập làm căn cứ quy đổi là: 20.000.000 + 3.064.950 – (9.000.000 + 3.600.000 + 1.000.000) = 9.464.950 (đồng)
 • Thu nhập tính thuế (theo PL02/TNCN) là:  (9.464.950 – 750.000)/0.85 = 7.407.707 (đồng)
 • Thuế TNCN bà Lan phải nộp là: 7.407.707 x 10% - 250.000 =490.770 (đồng)

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bên cạnh các khóa học kế toán, trung tâm Lê Ánh hiện có triển khai đào tạo và giảng dạy các khóa học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp.

Bài viết liên quan