Hướng dẫn tính thuế TNCN từ tiền lương năm 2019

Tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2019 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, đội ngũ kế toán trưởng tại Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này

khong-phai-ke-khai-tinh-nop-thue-gia-tri-gia-tang

>>Xem thêm: Cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế

1. Những lưu ý khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công kế toán cần chú ý những vấn đề sau:

a.Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

thue-tncn-tu-tien-luong-tien-cong

Theo đó thì thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công là thời điểm là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy (Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm) là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm

Thuế TNCN là loại thuế tính theo tháng, kê khai theo tháng hoặc quý nhưng quyết toán theo năm

b. Phương pháp tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công

- Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính theo biểu lũy tiến từng phần

- Người lao động không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/ lần trở lên được khấu trừ 10%

- Cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thuế suất 20% được khấu trừ 20%.

Xem thêm:  Mẫu biểu đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu đối với thuế TNCN

2. Hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Dưới đây là chi tiết cách tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công với các trường hợp khác nhau:

cach-tinh-thue-tncn-tu-tien-cong

a. Đối với cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên

- Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao đông từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng thì tổ chức, cá nhân vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần

Cách tính thuế TNCN

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất

*Thu nhập tính thuế TNCN

Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN – Các khoản giảm trừ

+ Thu nhập chịu thuế: là tổng TNCN nhận được từ tổ chức chi trả không bao gồm các khoản như tiền ăn giữa ca, ăn trưa; phụ cấp điện thoại; phụ cấp trang phục; tiền công tác phí; thu nhập từ tiền lương, tiền công làm thêm giờ; các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không chịu thuế TNCN

+ Các khoản giảm trừ bao gồm:

Giảm trừ gia cảnh

- Đối với bản thân là 9.000.000 đồng/người/tháng.

- Đối với người phụ thuộc là 3.600.000 đồng/người/tháng.

Các khoản bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

*Thuế suất

Thuế suất thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật thuế TNCN

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

 (triệu đồng)

Thuế suất

 >60 triệu  >5 triệu

5

60-120 triệu

5-10 triệu

10

120-216 triệu

10-18 triệu

15

216-384 triệu

18-32 triệu

20

384-624 triệu

32-52 triệu

25

624-960 triệu

52-80 triệu

30

>960 triệu

>80 triệu

35

b. Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng hay ký nhưng dưới  3 tháng

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên như sau:

- Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có mã số thuế hay không).

- Người làm cam kết 02 bắt buộc phải có MST tại thời điểm làm cam kết.

c. Đối với cá nhân không cư trú

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%

Như vậy, kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách tính thuế TNCN từ tiền lương một cách nhanh chóng và chính xác. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về tính thuế thu nhập cá nhân dưới đây

Nếu bạn muốn theo học kế toán thì có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.

Đánh giá:

Bài viết liên quan