• MẪU SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 133/2016/TT-BTC

  Sổ chí phí sản xuất, kinh doanh theo thông tư 133/2016 TT-BTC được áp dụng theo từng đối tượng tập hợp chi phí. Tính theo phân xưởng, bộ phận ản xuất, theo sản phẩm và nhóm sản phẩm….dịch hoặc theo nội dung chi phí .

 • SỔ NHẬT KÝ CHUNG MẪU SỐ S03A - DNN

  Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

 • HƯỚNG DẪN VIẾT SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) THEO TT133/2016/TT-BTC

  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133/2016 ban hành ngày 26/08/2016 l à chứng từ kế toán quan trọng dùng trong các nghiệp vụ kế toán để theo dõi vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hoàng hóa chi tiết khi thực hiện nghiệp vụ xuất nhập. 

 • SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

  Sổ chi tiết bán hàng này mẫu số S16-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) mở theo từng sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán.

 • Những bút toán phải thực hiện cuối kỳ kế toán

  Bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán bao gồm những bút toán kế toán tổng hợp về chi phí, doanh thu… Để giúp kế toán không bỏ sót các nghiệp vụ cuối kỳ, bài viết sau đây, Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp chi tiết, đầy đủ các bút toán kết chuyển cuối kỳ (tháng, quý hoặc năm).

 • Hướng dẫn định khoản chi tiết các bút toán cuối kỳ

  Các bút toán cuối kỳ kế toán cần thực hiện đã được Kế toán Lê Ánh giới thiệu với các bạn ở bài viết trước. Để giúp các bạn định khoản dễ dàng và chính xác hơn, bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn chi tiết cách định khoản từng bút toán cuối kỳ.

 • BẢNG KÊ CHI TIỀN MẪU 09-TT

  Bảng kê chi tiền mẫu số 09 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

 • 11 lỗi thường gặp về hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

  Nếu bạn là kế toán thì việc làm việc với hóa đơn là không thể tránh khỏi. Khi sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ bạn thường gặp những lỗi gì? Bạn có biết mức xử phạt với lỗi sai đó là bao nhiêu không? Hãy tham khảo các lỗi thường gặp về hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

 • Hướng dẫn hạch toán hàng hóa khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC

  Hàng khuyến mại được hạch toán như thế nào? Cách hạch toán hàng hóa khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC  được quy định trong từng trường hợp cụ thể. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách hạch toán hàng khuyến mại theo thông tư 200/TT-BTC.

 • 03 bước thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại

  Trước khi doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng, doanh nghiệp cần đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương nơi doanh nghiệp hoạt động. Kế toán Lê Ánh hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại như sau: