Kế Toán Giá Thành Là Gì? Công Việc Của Kế Toán Giá Thành

Kế toán giá thành là một trong những khâu quan trọng trong quản lý chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có thể xác định được chi phí sản xuất của từng sản phẩm, từ đó đưa ra giá bán hợp lý và đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Bài viết dưới đây Kế Toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết kế toán giá thành là gì, các công việc mà vị trí kế toán giá thành phải thực hiện

1. Kế toán giá thành là gì?

Kế toán giá thành là gì?

Kế toán giá thành là gì?

Kế toán giá thành (Cost Accounting) là quá trình ghi nhận, phân bổ và phân tích các chi phí và doanh thu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một tổ chức.

Kế toán giá thành bao gồm việc tính toán chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, và cung cấp thông tin quan trọng để quản lý doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định về giá cả sản phẩm, lợi nhuận, và chiến lược kinh doanh.

Kế toán giá thành cũng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả về việc sử dụng nguồn lực và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

2. Nhiệm vụ của kế toán giá thành

Nhiệm vụ của kế toán giá thành là thu thập, tổ chức và phân tích thông tin liên quan đến chi phí sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ của một công ty. Kế toán giá thành đảm nhận vai trò quan trọng trong việc xác định và theo dõi chi phí sản xuất, tính toán giá thành sản phẩm và đưa ra thông tin liên quan để hỗ trợ quyết định kinh doanh.

Chi tiết nhiệm vụ của kế toán giá thành bao gồm:

- Thu thập thông tin về chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.

- Phân tích chi phí để xác định chi phí sản xuất mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp.

- Lập báo cáo chi phí sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ để cung cấp thông tin cho quản lý về chi phí sản xuất, lợi nhuận và hiệu suất kinh doanh.

- Cung cấp thông tin chi phí cần thiết để hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định về giá cả sản phẩm, chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

- Theo dõi và đánh giá hiệu suất sử dụng nguồn lực và quy trình sản xuất để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Những nhiệm vụ này giúp kế toán giá thành đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin quan trọng để quản lý doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả.

3. Tầm quan trọng của kế toán giá thành trong doanh nghiệp

- Kế toán giá thành giúp doanh nghiệp xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ một cách chính xác, từ đó đưa ra các quyết định về giá bán, cạnh tranh và lợi nhuận.

- Kế toán giá thành giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí một cách chặt chẽ, từ đó có thể tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

- Kế toán giá thành cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả, như quyết định về sản phẩm, thị trường, chiến lược giá cả,...

- Kế toán giá thành giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,...

4. Các loại kế toán giá thành

Có nhiều loại kế toán giá thành khác nhau được sử dụng trong quản lý tài chính và kế toán của một doanh nghiệp. Dưới đây là một số loại phổ biến:

- Kế toán giá thành truyền thống: Đây là hình thức kế toán giá thành cơ bản, dựa trên việc tính toán các chi phí sản xuất, như chi phí nguyên vật liệu, lao động, máy móc thiết bị, và chi phí quản lý. Nó thường áp dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất.

- Kế toán giá thành tiêu chuẩn: Sử dụng các tiêu chuẩn trước định để ước tính chi phí sản xuất. Các tiêu chuẩn này được đặt ra dựa trên dữ liệu lịch sử và mục tiêu hiệu suất của doanh nghiệp. Sau đó, chi phí thực tế được so sánh với tiêu chuẩn để xem xét sự chênh lệch và điều chỉnh.

- Kế toán giá thành hoạt động: Tập trung vào việc phân bổ chi phí cho các hoạt động cụ thể trong doanh nghiệp. Phương pháp này xem xét mối quan hệ giữa các hoạt động và sản phẩm để xác định rõ hơn chi phí thực sự của từng đơn vị sản phẩm.

- Kế toán giá thành thông qua chuỗi cung ứng: Tập trung vào tính tổ chức và toàn diện của công ty trong việc quản lý chi phí và dòng tiền liên quan đến chuỗi cung ứng. Nó cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về nguồn gốc và sử dụng chi phí của các thành phần trong chuỗi cung ứng.

5. Các nghiệp vụ kế toán giá thành

Tham khảo các nghiệp vụ kế toán giá thành:

Các nghiệp vụ kế toán giá thành

Các nghiệp vụ kế toán giá thành

5.1. Tính giá thành sản phẩm

Kế toán giá thành tập hợp các khoản chi phí sản xuất chung (gồm chi phí nguyên vật liệu (NVL), khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước, chi phí điện nước và chi phí dịch vụ mua ngoài…), chi phí tiền lương – làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.

Dựa trên khoản chi phí cấu thành trên để tính các loại giá thành:

 • Giá thành kế hoạch
 • Giá thành định mức
 • Giá thành thực tế.

Kiểm soát giá thành sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất. Thực hiện điều chỉnh giá thành theo sự biến động chi phí.

Xem thêm: Các phương pháp tính giá thành sản phẩm phổ biến nhất hiện nay

Tham khảo thêm »

5.2. Hạch toán các tài khoản kế toán

Thực hiện hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán mà doanh nghiệp lựa chọn. Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành trong một kỳ đầy đủ và chính xác.

Xem thêm: Phương pháp kế toán là gì?

5.3. Lập các báo cáo phân tích

Lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất theo mỗi đơn hàng sản xuất (Giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch). Định kỳ lập báo cáo công việc theo yêu cầu.

- Báo cáo sản xuất: Trong đó bao gồm báo cáo nhu cầu nguyên vật liệu, báo cáo sử dụng NVL và báo cáo tồn kho nhóm chỉ tiêu đơn hàng.

- Báo cáo giá thành: Giá thành theo đơn hàng, theo sản phẩm cùng bảng chi phí giá thành.

- Báo cáo khoản chi phí sản xuất: Báo cáo tính – phân bổ khấu hao tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn cùng báo cáo tổng hợp – chi tiết tiền lương, chi phí chung, khoản mục phí.

- Báo cáo đơn hàng: Báo cáo quá trình thực hiện đơn hàng.

5.4. Các công việc khác

- Kế toán giá thành sẽ theo dõi việc nhập – xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày.

- Kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập khophiếu xuất kho, đảm bảo số lượng và đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt. Kiểm soát việc tiêu thụ nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định.

- Hỗ trợ và hướng dẫn nhân viên liên quan thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chi phí sản xuất, hàng tồn kho.

6. Câu hỏi phỏng vấn kế toán giá thành

Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn kế toán giá thành điển hình:

 • Những nhiệm vụ chính của một kế toán giá thành là gì?
 • Bạn có thể nói rõ về các phương pháp định giá chi phí sản xuất không?
 • Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa hệ thống định giá đơn vị sản phẩm và hệ thống định giá theo đơn đặt hàng không?
 • Bạn có thể nói rõ về các cách để giảm chi phí sản xuất không?
 • Bạn có thể giải thích cách sử dụng kế toán giá thành để ra quyết định không?
 • Bạn nghĩ cần có các kỹ năng và kinh nghiệm nào để trở thành một kế toán giá thành giỏi?

Ngoài ra, nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn một số câu hỏi về kinh nghiệm cụ thể của bạn trong lĩnh vực kế toán giá thành. Ví dụ:

 • Bạn đã từng sử dụng hệ thống kế toán giá thành nào?
 • Bạn đã từng sử dụng phương pháp định giá chi phí sản xuất nào?
 • Bạn đã từng đối mặt với những thách thức nào trong lĩnh vực kế toán giá thành?

7. Bài tập kế toán giá thành

Công ty XYZ sản xuất sản phẩm A. Trong đó:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là 500.000 đồng.
 • Chi phí nhân công trực tiếp là 200.000 đồng.
 • Chi phí sản xuất chung là 100.000 đồng.
 • Sản lượng hoàn thành trong kỳ là 1.000 sản phẩm.

Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành.

Giải

Giá thành sản phẩm hoàn thành được tính theo công thức sau:

Giá thành sản phẩm hoàn thành = Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung

⇒ Giá thành sản phẩm hoàn thành = 500.000 đồng + 200.000 đồng + 100.000 đồng = 800.000 đồng
Vậy giá thành sản phẩm hoàn thành là 800.000 đồng.

Xem thêm: Bài tập kế toán giá thành có lời giải

Kế toán giá thành là một công việc quan trọng trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ một cách chính xác, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. Hy vọng bài viết đã cung cấp tới các bạn nhiều kiến thức bổ ích về công việc này.

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán xây dựng, sản xuất, khóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.