Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất - Kế toán Lê Ánh

Trường hợp doanh nghiệp khi đã kê khai hóa đơn nhưng phát hiện thông tin trong hóa đơn bị sai lệch gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập để khắc phục, sửa đổi bản hóa đơn đã viết sai.

bien-ban-dieu-chinh-hoa-don

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất - Kế toán Lê Ánh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số: .........../BB-ĐCHĐ

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm ..... đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: .............................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................ MST: .........................................

Đại diện ................................................. Chức vụ: ..................................................

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ............................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. MST: ....................................................

Đại diện: .......................................................... Chức vụ: ........................................

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ..................... ký hiệu .................. ngày ................. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ..................... ký hiệu ................ ngày ........................... (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: .......................................................................................................

Nội dung trước khi điều chỉnh

Nội dung sau khi điều chỉnh

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh và xuất hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Nếu hóa đơn viết sai tên và địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. lớp kế toán tổng hợp

Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in
– Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị:
+ Cùng số hóa đơn như của trang đầu(do hệ thống máy tính cấp tự động);
+ Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu;
+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu ;
+ Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “ tiep theo trang truoc– trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Bạn có thể tải bien ban dieu chinh hoa don TẠI ĐÂY

Trên đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất mà kế toán Lê Ánh soạn thảo để bạn đọc tham khảo. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc.

Xem thêm: Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất

Tham khảo ngay khóa học kế toán thuế do đội ngũ kế toán trưởng tại Lê Ánh giảng dạy để được tư vấn và hướng dẫn

Bên cạnh khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty, biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ, mẫu điều chỉnh hóa đơn

 

Bài viết liên quan